Kedves Testvérem!

Bárki vagy, teljes szívemből köszönöm, hogy imádkozol értem, papi szolgálatomért! Ha kérhetem tőled, akkor az alábbi imával és imaszándékkal terjeszd az Úr elé értem mondott könyörgésedet! Tudnod kell, hogy rendszeresen ajánlok fel szentmiséket azokért, akik imádkoznak értem! Az Úr áldása százszor annyiszor többször szálljon rád, ahányszor imádkozol értem. Szükségem van a te hitedre is, hogy az Úrra bízz engem. Köszönöm, hogy velem vagy az Úr színe előtt közbenjáró szíveddel!
Ima:

Jóságos Jézus, az érted égő szeretet, félelem és hódolat egészen járja át minden csontomat! Lángoljak a Te dicsőségedért, kínlódjak a Téged ért megbántásokért, melyekben én is bűnös vagyok, vagy azokra okot adok. Add meg azt is, ó, teremtő Istenem, hogy alázattal megvalljalak szüntelen, jótetteidért járjon át a hála engemet, sose szűnjön meg bennem a köszönet. Add meg azt is, ó, Istenem, hogy áldjalak Téged mindenben, teljes szívből dicsérjen és magasztaljon derűm és boldogságom, engedelmeskedjek Neked: mindenben szelíden. Bár hálátlan és méltatlan vagyok, mégis add, hogy egy napon derűsen ülhessek asztalodnál, az apostolok közt, Veled együtt, az angyaloknál.
Ámen.
(Ferreri Szent Vince)
Imaszándék:

Jézus azt parancsolta apostolainak: Menjetek és hirdessétek: „Elközelgett a mennyek országa!”Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! (Mt 10,7-8) – Ennek az igének ereje szó szerint, maradéktalanul és teljesen nyilvánuljon meg az életemben! A Szentlélek hatalmával, jelek és csodák kíséretében hirdethessem az evangéliumot, mint Szent Pál apostol, aki azt mondta: „… az én apostoli mivoltom jelei a végtelen türelemben, jelekben, csodákban és hatalmi tettekben nyilvánultak meg közöttetek” (2Kor 12,12). És miközben másokat üdvösségre segítek, magam el ne kárhozzak!

Cseh Péter Mihály atya