2012. IV. negyedév.

588. Jn 11,38-44 Hálátok ne ismerjen határt (2012.dec.31. Hálaadás)

587. Lk 2,41-52 A Szent Család személyei megjelenítik az isteni erényeket (2012.dec.30. Szent Család)

586. Lk 2,41-52 A Szent Család kulcsa Mária imádsága (2012.dec.30. Szent Család)

585. Lk 2,41-52 Szent József és a hitvesi szerelem növekedése a házasságban (2012.dec.29. Szent Család)

584. Mt 10,17-22 Lehet-e olyan kapcsolatunk a Szentlélekkel, mint Istvánnak (2012.dec.26.)

583. Jn 1,1-18 A János evangélium szerepe az életemben (2012.dec.25.)

582. Lk 2,15-20 Mit jelent az, hogy hebehurgya (2012.dec.25. pásztorok miséje)

580. Lk 2,1-14 Minden egyes szó számít (2012.dec.24. éjféli mise)

579. Lk 1,39-45 A gyónás Vienney Szent János szerint (2012.dec.23. C év adv 4.vas)

578. Lk 1,39-45 A szentmiseáldozat Vienney Szent János szerint (2012.dec.23. C év adv 4.vas)

577. Lk 1,39-45 Ha minden katolikus így köszönne egymásnak... (2012.dec.23. C év adv 4.vas)

576. Lk 1,39-45 Betelni a Szentlélekkel Isten legvégső ajándéka (2012.dec.22. C év adv 4.vas)

575. Jn 12,10 Az egészség veszélyes, mert meg kell térned (2012.dec.19. Kórház)

574. Szentlélek - bukott emberi természet működésétől a hitig (2012.dec.19. roráte)

573. Szentlélek - imádkozni tanít (2012.dec.18. roráte)

572. Fiú - Mária fia (2012.dec.13. roráte)

571. Lk 3,10-18 Mit tegyünk - dicsőítsük az Istent! (2012.dec.16. C év adv.3.vas)

570. Lk 3,10-18 A Szentléleknek nincs mennybemenetele (2012.dec.15. C év adv.3.vas)

569. Mt 1,18-24 Szent Józsefről kamaszok lelkinapján (2012.dec.15.)

568. Fiú - Egyetlen Megváltó (2012.dec.13. roráte)

567. Lk 18,35-43 Lássuk magunk előtt, hogy milyen csodálatos a mi Urunk (2012.dec.12. Kórház)

566. Szentlélekben való megújulásról a pécsi keresztény körnek (2012.dec.11.)

565. Lk 3,1-6 Mintha a vallásos emberek egy jámbor fikcióban élnének (2012.dec.9. C év adv 2.vas)

564. Lk 3,1-6 A szavak falak vagy ablakok (2012.dec.9. C év adv 2.vas)

563. Lk 3,1-6 Mi az élet értelme (2012.dec.9. C év adv 2.vas)

562. Lk 1,26-38 Isten valóban ahhoz szól, aki alázatosszívű (2012.dec.8.)

561. Atya - Mindenható (2012.dec.7.roráte)

560. Atya - Boldog (2012.dec.6. roráte)

559. Atya - Teremtő (2012.dec.4. roráte)

558. Atya - Mennyei Apu (2012.dec.3. roráte)

557. Lk 21,25-36 Növeljük az Istenre szánt imaidőt (2012.dec.2. C év adv. 1. vas.)

556. Lk 21,25-36 Növeljük az Istenre szánt imaidőt (2012.dec.2. C év adv. 1. vas.).MP3

555. Lk 21,25-36 Lerombolni a hazug társadalmi rendszereket (2012.dec.2. C év adv. 1. vas.)

554. Lk 21,25-36 Aki megmaradnak, érzik Isten jelenlétét (2012.dec.1. C év adv. 1. vas.)

553. Lk 11,9-13 Mikor adjam oda az ajándékokat (2012. nov. 28. Kórház)

552. Jn 18,33b-37 Poncius Pilátus személyéről elmélkedve (2012. nov. 24. Krisztus Király főünnepe)

551. Lk 6,20-26 A harcból nincs elbocsátás (2012.nov.21 Kórház)

550. Mk 13,24-32 A világ megrendül, de a hívő nem (2012.nov.18. B év 33. vas)

549. Mk 9,14-29 A kishitűség főbűne (2012.nov14. Kórház)

548. Mk 12,38-44 Jézus keresi az őszinteséget az emberekben (2012.nov.11. B évk 32.vas)

547. Mk 12,38-44 A tarisznyától a kegyelemig (2012.nov.11. B évk 32.vas)

546. Jn 2,13-22 Két jótanács házaspároknak (2012.nov.9. Emmanuel lgy)

545. Mk 12,28b-34 Mi a szeretet (2012.nov.4. B évk 31.vas)

544. Mk 12,28b-34 Az áldozatnál többet ér az engedelmesség, annál pedig a szeretet (2012.nov.3. B évk 31.vas)

543. Lk 12,22-32 Minden gonddal Jézushoz fordulj elsőként! (2012.okt.31. Kórház)

542. Mk 4,26-29 A közösség növekedésének alapelvei (2012.okt.30.)

541. Mk 10,46-52 Képzeld el Jézust, és mondd ki pozitívan, amit akarsz (2012.okt. 28. B évk 30. vas)

540. Mk 10,46-52 Isten nem akar félszívű követőt (2012.okt. 28. B évk 30. vas)

539. Jn 2,1-11 Bátorság nélkül nincsen gyógyulás (2012.okt 24. Kórház)

538. Mk 9,14-29 Hiszek, segíts hitetlenségemen! (2012.okt.22. - Fülöp kurzuson)

537. Mk 10,35-45 Kényelmes a széked vajon (2012.okt.21. B évk 29. vas.)

536. Mk 10,35-45 Min gondolkodik egy ember 6 órán át a halálra készülve (2012. okt. 21)

535. Lk 16,10 Ne vesd meg a kicsi kezdetet! (2012. okt. 20.)

534. ApCsel 4,14 Az Úr melletted áll! (2012.okt.17. Kórház)

533. Mk 10,17-30 Mozdulj, higgy, kússz, mint a növény! (2012. okt. 14. B. évk 28. vas)

532. Mk 10,17-30 Égi kincs kontra földi kincs (2012. okt. 13. B. évk 28. vas)

531. Lk 13,1-9 Isten nem akar rólunk halálos ítéletet kimondani (2012. okt. 27. Mária rádió napindító)

530. Mk 6,7-13 Az ördög megtéréséért eretnekség imádkozni (2012. okt. 10. Kórház, hit és gyógyulás útján)

529. Mk 10,2-16 Érvek a házasság előtti szexuális önmegtartóztatás mellett (2012. okt. 7. B évk 27. vas)

528. Mk 10,2-16 Elfogadni Isten adományait félelem nélkül (2012. okt. 7. B évk 27. vas.)

527. Mk 10,2-16 Tanulj meg áldást mondani! (2012. okt. 6. B évk 27. vas.)

526. Lk 19,28-38 Az Úrnak és az Egyháznak szüksége van az egyedülálló szülőkre (2012. okt. 6. Máriagyűd)

525. Mt 6,5-8 Ha elmondom Jézusnak a legféltettebb titkaimat (2012. okt. 3.)