120. Minden keresztény annyira misszionárius, amennyire találkozott Jézus szeretetével (Ferenc pápa, EG 120)
119. Amikor ez a nép hisz, nem téved (Ferenc pápa, EG 119)
118. A hit nem zárkózhat be egy részleges kultúra korlátai közé (Ferenc pápa, EG 118)
117. A kereszténység nem egykultúrájú és nem egyhangú (Ferenc pápa, EG 117)
116. A Szentlélek megszépíti az Egyházat (Ferenc pápa, EG 116)
115. Isten népe sokarcú (Ferenc pápa, EG 115)
114. Az Egyháznak az ingyenes irgalmasság helyévé kell lennie (Ferenc pápa, EG 114)
113. Az Úr téged is hív, hogy része légy népének! (Ferenc pápa, EG 113)
112. A kegyelem minden lehetséges kontrollt túlhalad (Ferenc pápa, EG 112)
111. Az evangelizáció alapja Isten ingyenes és szabad kezdeményezése (Ferenc pápa, EG 111)
110. Abszolút elsőbbséget kell biztosítani az evangelizációnak (Ferenc pápa, EG 110)
110. Legyünk realisták, de ne veszítsük el a vidámságot! (Ferenc pápa, EG 109)
108. Ne ismételjük meg ostobán a múlt hibáit! (Ferenc pápa, EG 108)
107. A hivatásválság oka a ragadós apostoli buzgóság hiánya (Ferenc pápa, EG 107)
106. Milyen szép, hogy a fiatalok a hit vándorai! (Ferenc pápa, EG 106)
105. A fiatalok mozgalmai a Szentlélek működésének terei (Ferenc pápa, EG 105)
104. Tény, hogy egy nő, Mária fontosabb a püspököknél (Ferenc pápa, EG 104)
103. Az Egyházban szélesíteni kell a nők mozgásterét (Ferenc pápa, EG 103)
102. A világi hívőket nem nevelték fontos felelősségek vállalására (Ferenc pápa, EG 102)
101. Imádkozzunk azért, akivel haragban vagyunk! (Ferenc pápa, EG 101)
100. Szerzetesek közti gyűlölet (Ferenc pápa, EG 100)
99. Tudjunk örülni mások gyümölcseinek! (Ferenc pápa, EG 99)
98. Irigység és féltékenység a keresztények között (Ferenc pápa, EG 98)
97. A spirituális világiasság rettenetes romlottság a jó látszata mögött (Ferenc pápa, EG 97)
96. Hányszor álmodozunk tetszetős apostoli tervekről! (Ferenc pápa, EG 96)
95. Hivalkodó törődés az Egyház liturgiája iránt (Ferenc pápa, EG 95)
94. Evangelizáció helyett csak elemzik és kategorizálják a többi embert (Ferenc pápa, EG 94)
93. 93. A látszat keresése mindennél katasztrofálisabb az Egyházban (Ferenc pápa, EG 93)
92. A misztikus, szemlélődő testvériségben rejlik a gyógyulás (Ferenc pápa, EG 92)
91. A menekülés hamis orvosság, mely megbetegíti a szívet és a testet (Ferenc pápa, EG 91)
90. A testvéri elkötelezettség nélküli bővölködés teológiája önközpontú (Ferenc pápa, EG 90)
89. Ha nem találnak az Egyházban olyan lelkiséget, mely gyógyít (Ferenc pápa, EG 89)
88. Isten Fia a gyöngédség forradalmára hívott meg minket (Ferenc pápa, EG 88)
87. Követhető misztika (Ferenc pápa, EG 87)
86. Amfora emberek legyünk - adjunk inni másoknak (Ferenc pápa, EG 86)
85. Törékenységünk fájdalmas tudatával kell előrehaladnunk (Ferenc pápa, EG 85)
84. Higgadtan el kell határolódnunk a kudarc prófétáitól (Ferenc pápa, EG 84)
83. A temetői lelkiállapot múzeumi múmiákká formálja a keresztényeket (Ferenc pápa, EG 83)
82. Közvetlen sikerekre való törekvés hiúsága (Ferenc pápa, EG 82)
81. A szabadidejüket megszállottan védelmező papok (Ferenc pápa, EG 81)
80. A lelkipásztorok úgy cselekszenek, mintha Isten nem is létezne (Ferenc pápa, EG 80)
79. A kisebbrendűség ördögi köre (Ferenc pápa, EG 79)
78. A pihenés személyes szférájáért való túlzott aggodalom (Ferenc pápa, EG 78)
77. Valamennyien a kortárs globális kultúra hatása alatt állunk (Ferenc pápa, EG 77)
76. Mennyi keresztény ember adja oda az életét szeretetből (Ferenc pápa, EG 76)
75. Az evangélium a legjobb gyógyszer a városok bajaira (Ferenc pápa, EG 75)
74. Jézus szavával el kell érni a város lelkének legmélyebb magváig (Ferenc pápa, EG 74)
73. Egy szokatlan kultúra kel életre a városban (Ferenc pápa, EG 73)
72. A túlélésért folytatott küzdelemben eltűnik a létezés mély értelme (Ferenc pápa, EG 72)
71. Isten jelenlétét nem kell mesterségesen létrehozni (Ferenc pápa, EG 71)
70. Teremtsük újra a hit misztikus kötődését! (Ferenc pápa, EG 70)
69. A kultúra evangelizációjának új formáit kell támogatni (Ferenc pápa, EG 69)
68. A család mély kulturális válságon megy keresztül (Ferenc pápa, EG 68)
67. Az individualizmus eltorzítja a családi kapcsolatokat (Ferenc pápa, EG 67)
66. A család mély kulturális válságon megy keresztül (Ferenc pápa, EG 66)
65. A Katolikus Egyház hiteles intézmény (Ferenc pápa, EG 65)
64. Az egyén abszolút jogaiba vetett bizalom hibája (Ferenc pápa, EG 64)
63. Szekularista racionalizmus után hátramaradó űr (Ferenc pápa, EG 63)
62. Az uralkodó kultúrában a felszínes foglalja el az első helyet (Ferenc pápa, EG 62)
61. Elterjedt relativista közömbösség (Ferenc pápa, EG 61)
60. Mélyen meggyökerezett korrupció (Ferenc pápa, EG 60)
59. A társadalmi és gazdasági rendszer gyökerében igazságtalan (Ferenc pápa, EG 59)
58. A pápa szereti a gazdagokat és a szegényeket egyaránt (Ferenc pápa, EG 58)
57. A rabszolgaság minden változatától való függetlenség (Ferenc pápa, EG 57)
56. Egy új, láthatatlan zsarnokság rendezkedik be (Ferenc pápa, EG 56)
55. Új bálványokat teremtettünk (Ferenc pápa, EG 55)
54. Részvétlenné válunk mások fájdalomkiáltása hallatán (Ferenc pápa, EG 54)
53. Elindítottuk a szemeteskosár a kultúrája (Ferenc pápa, EG 53)
52. Gyakran kialszik az életöröm (Ferenc pápa, EG 52)
51. A jó lélek mozgásait kell választani (Ferenc pápa, EG 51)
50. Diagnosztikai túltengésről (Ferenc pápa, EG 50)
49. Be ne zárkózzunk a hamis védelmet nyújtó struktúrákba (Ferenc pápa, EG 49)
48. Az evangélium kiváltságos címzettjei ma és mindenkor a szegények (Ferenc pápa, EG 48)
47. Mindenütt legyenek nyitva a templomok kapui (Ferenc pápa, EG 47)
46. A tékozló fiú apja nyitva tartja a kapukat (Ferenc pápa, EG 46)
45. Az evangelizáció a nyelv és a körülmények korlátai között mozog (Ferenc pápa, EG 45)
44. A gyóntatószék nem lehet kínzókamra (Ferenc pápa, EG 44)
43. Isten irgalmassága azt akarta, hogy szabadok legyünk (Ferenc pápa, EG 43)
42. Az evangéliumhirdető magatartása (Ferenc pápa, EG 42)
41. A legnagyobb veszély (Ferenc pápa, EG 41)
40. A gondolkodás változatossága segít (Ferenc pápa, EG 40)
39. Az evangélium arra hív, hogy válaszoljunk Istennek (Ferenc pápa, EG 39)
38. Kiről kell többet beszélni (Ferenc pápa, EG 38)
37. Isten mindenhatósága az irgalmasságában mutatkozik meg (Ferenc pápa, EG 37)
36. Isten üdvözítő szeretetének szépsége (Ferenc pápa, EG 36)
35. A legszükségesebb (Ferenc pápa, EG 35)
34. Tartalmak közt bizonyos érdekek szerint válogató média (Ferenc pápa, EG 34)
33. Megköveteli a mindig így csináltuk elv feladását (Ferenc pápa, EG 33)
32. A pápaság megtérése (Ferenc pápa, EG 32)
31. A nyájnak megvan a maga szimata az új utak felismeréséhez (Ferenc pápa, EG 31)
30. Minden részegyház meg van híva a missziós megtérésre (Ferenc pápa, EG 30)
29. A mozgalmak párbeszédkészséget hoznak magukkal (Ferenc pápa, EG 29)
28. A plébánia nem elavult struktúra (Ferenc pápa, EG 28)
27. Az egyházi struktúra ne pusztán az önfenntartás eszköze legyen (Ferenc pápa, EG 27)
26. Krisztus szerelmes a menyasszonyába (Ferenc pápa, EG 26)
25. Nem elegendő az egyszerű adminisztráció (Ferenc pápa, EG 25)
24. Legyünk egy kicsit bátrabbak a kezdeményezésben! (Ferenc pápa, EG 24)
23. Az evangélium öröméből senki nem zárható ki (Ferenc pápa, EG 23)
22. Az evangéliumi mag széttöri a sémáinkat (Ferenc pápa, EG 22)
21. Jézus annak örül a legjobban, hogy eljut a szegényekhez és a legkisebbekhez (Ferenc pápa, EG 21)
20. Lépjünk ki a saját kényelmünkből (Ferenc pápa, EG 20)
19. Jézusba vetett hit elterjedjen a föld minden zugában (Ferenc pápa, EG 19)
18. Nem értekezést, hanem gyakorlatot (Ferenc pápa, EG 18)
17. Lelkesedéssel és dinamizmussal teljes új evangelizációs korszak (Ferenc pápa, EG 17)
16. Különböző személyekkel tanácskozni (Ferenc pápa, EG 16)
15. Nem várakozhatunk passzívan a templomainkon belül (Ferenc pápa, EG 15)
14.. Az új evangelizáció három területen valósul meg (Ferenc pápa, EG 14)
13. A hálás emlékezés (Ferenc pápa, EG 13)
12. Jézus az örömhír első és legnagyobb hírnöke (Ferenc pápa, EG 12)
11. Soha nem öregszek meg(Ferenc pápa, EG 11)
10. Elhagyni a biztonságos kikötőt (Ferenc pápa, EG 10)
9. Érzékenyebbé válni mások szükségletei iránt (Ferenc pápa, EG 9)
8. Az evangelizáció forrása (Ferenc pápa, EG 8)
7. Az élvezetre szolgáló alkalom nehezen tud örömet adni (Ferenc pápa, EG 7)
6. Mindent meghaladó módon szeretve vagyunk (Ferenc pápa, EG 6)
5. Jézus öröme a miénk! (Ferenc pápa, EG 5)
4. Isten az ünnep és az öröm ragyogó középpontja (Ferenc pápa, EG 4)
3. Még ma találkozz Jézussal! (Ferenc pápa, EG 3)
2. Érzéketlen személlyé válunk-e (Ferenc pápa, EG 2)
1. Jézus öröme most jelen van (Ferenc pápa, EG 1)