Meghívó

Szeretettel hívlak téged a Máriabesnyőn tartandó lelkigyakorlatomra, melynek címe: "Hogyan támasszunk föl halottakat? avagy az extravagáns hit működése".
Időpont: 2015. április 19-20-21.
Kezdés április 19-én vasárnap délután négykor!
Vége kedden 13.00-kor.
Számítok a teljes idejű részvételre a jelentkezőknél. Regisztrálni a Mater Salvatoris ház honlapján lehet.
Rádióinterjú erről a lelkigyakorlatról


Hangosan gondolkodok a halottfeltámasztásról

342. Ha Jézus feltámadása csupán egy holttest életre keltésének csodáját jelentené, végső soron semmi közünk sem volna hozzá. Akkor nem volna fontosabb, mint amennyire a klinikai halottak újraélesztése az orvosok hozzáértése révén fontos. A világ mint olyan, illetve saját egzisztenciánk ettől még semmit sem változott volna. Egy újra életre keltett holttest csodája annyit jelentene, hogy Jézus feltámadása megfelelt a naimi ifjú (Lk 7,11—17), Jairus leánya (Mk 5,22köv.35—43párh.) vagy Lázár (Jn 11,1—44) feltámasztásának. Hosszabb-rövidebb idő elteltével visszatértek eddigi életükbe, hogy aztán valamikor később végleg meghaljanak.
(A Názáreti Jézus II. kötet 183-184. old)

Cseh Péter Mihály atya kommentje:
Jézus feltámadása emberileg teljesen elképzelhetetlen kegyelem, ami tökéletesen nélkülünk történt, az emberi részvétel legparányibb segítsége nélkül. Míg a keresztet vihette Cirenei Simon, így segítve a megváltás eseményének kibontakozását, addig az Atya nem kért tőlünk segítséget, hogy Fiát feltámassza a Szentlélekben. Nem evilágra támadt fel, mégha egy ideig meg is jelent benne, hanem az Atya számunkra láthatatlan valóságára. Egy holttest feltámasztása lehetséges, elképzelhető a csodatevő hit által, amiben megnyilvánulhat az emberi részvétel aktív, tevékeny szerepe. Ebben az esetben a Szentlélek megragadja a hívő ember szeretetének erejét, természetfeletti hatalmával átváltoztatja, és így cselekedhet általunk és velünk. Egy holttest életre keltésének csodája tehát egy lehetséges, de nem kényszerítő erejű jel, mely arra az igazán nagy jelre mutat, hogy Jézus feltámadt. Vajon ki hiszi el a valóságot, ha elhomályosodnak a jelek? Meggyőződésem, hogy nagy szükségünk van arra, hogy az igehirdetésünket megerősítsék a halottfeltámasztás csodái is!


Jézus feltámasztja a halottakat


 

 

A mélységből kiáltok hozzád

Cseh István könyve