100. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, Istenünk kedves kismadara, mondd meg, hogyan kell szentül prédikálni?
Teréz: Igen, a prédikáció volt a szenvedélyem. Mindig nagy áhítattal hallgattam. Az igehirdető legfontosabb kérdése ne az legyen, hogy milyen könyvet idézzen, hanem az, hogy szereti-e azokat, akikhez beszél. Ha ez rendben van, akkor szavaival a Szentlélek zenél.
Gergely: A szerelmesek is azt lesik, hogy mi az, ami a másiknak jobban tetszik, mi az az apró kedvesség, ami lebilincseli a szívét.
Teréz: Igen, aki ilyen lelkülettel hirdeti az Igét, az már megnyerte a hallgatóság figyelmét. Persze nem elég, hogy figyeljenek, a lényeg, hogy tüzesebben higgyenek, hiszen ha bizonytalan a vitéz kardja, akkor az ellenség rögtön kicsavarja. De ahol megvan a nyitottság, hogy valóban megtegyék, amit az Úr kér, ott a prédikátor mosolya is az égig ér!
Gergely: És ezt elsősorban az igehirdetőnek önmagában kell kimunkálnia: Uram, mit akarsz ma itt cselekedni? Mit akarsz általam elmondani?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, már alig várom, hogy a gyermekeink szólásra emeljék az ajkukat, mert a te szavaid felszították az igehirdetés utáni vágyukat!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A hallgatók, akik lelkükkel a prédikátor szavain csüggnek, olyanok, mint a citera húrjai: a muzsikusnak mindegyiket másképpen kell pengetnie, ha nem akar fülsiketítő hangzavart. A húrok akkor vannak összhangban, ha ugyanazzal az eszközzel, de nem egyforma erővel pengetik őket. A tanítónak ugyanazzal az igazsággal kell megérintenie hallgatói lelkét, hogy mindenkit egyformán neveljen a szeretet erényében, de nem egyformán kell buzdítania őket.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kéziköny-ve, 119-120.o.)


„A kis madár még csak el sem csügged. Merész ráhagyatkozással, kitartóan csügg tekintetével az Isteni Napon; semmi sem rettentheti vissza, sem szél, sem eső, és ha hirtelen sötét felhők takarnák is el a Szeretet Csillagát, a kis madár akkor sem mozdul helyéről, tudja, hogy a felhőkön túl még mindig ragyog az ő Napja, hogy fényessége nem tud megfogyatkozni egyetlen pillanatra sem.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 233.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.