101. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Nem azt kell figyelni, hogy mi mit gondolunk Istenről, hanem azt, hogy Ő mit akar velünk. Teréz nővérem, egyetértesz velem?
Teréz: Igen, Papánk nekünk akarja adni önmagát, hogy belülről érezzük az Ő szelíd szabadságát. De a bűnre nem adja áldását, ezt jól jegyezze meg minden gyenge bárány!
Gergely: Persze, az se jó, ha félünk a bűntől, hiszen az Úr nem a vágyaink elfojtásában akar gyönyörködni, hanem a szabadságunk tágasságában tükröződni.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de kérlek, most siess segítségemre, mert az egyik filozófus gyermekünket eltalálta a sátán tüzes nyila. Ki lesz, aki őt ápolja? Azt tanította, hogy ha létezik Isten, akkor igazi emberi szabadság nincsen.
Gergely: Jaj, micsoda tévedés, milyen sokukat vitt bűnbe ez a hazug megtévesztés! Csak Istennel vagyunk igazán szabadok, hiszen hogyan köthetne meg minket az, aki maga a Szabadság? Sőt, ki az, aki nála jobban hozzá kötötte magát a világhoz? A keresztre szögezve az ember szabadságát végleg kihirdette!
Teréz: Igen, aki meri önként rábízni magát a szeretet Istenére, az kegyelmet kegyelemre halmoz, mert engedi, hogy a szeretet áldozatába ő maga is belehaljon!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképp kell inteni a szelídeket és a haragosakat. Vezető pozícióban a szelídek gyakran olyan hibába esnek, mely közel áll természetükhöz: magatehetetlenül engedékenyek lesznek. Engedékeny szelídségükben a szükséges szigor helyett elpuhulnak. Ha viszont hirtelen haragúak kerülnek kormányra, akárhányszor magával ragadja őket a düh, alattvalóik békés nyugalmát is megzavarják. Indulatosan dúlva-fúlva nem tudják, mit tesznek, és hogy haragjukkal mennyi kárt okoznak maguknak. Ennél is rosszabb, hogy indulatos haragjukat igazságos buzgalomnak hiszik. Miután ezt a vétket erénynek tartják, lelkifurdalás nélkül halmoznak bűnt bűnre.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 174.o.)


„Ó, Istenem! Szívedben fog maradni megvetett Szereteted? Úgy hiszem, ha találnál olyan lelkeket, akik a te Szereteted egészen elégő Áldozatául ajánlják fel magukat, gyorsan elégetnéd őket; úgy hiszem, boldog lennél, ha szabad folyást engedhetnél a benned rejlő végtelen gyöngédség áradatainak … Ha Igazságosságod, amely csak erre a földre szól, szeret könnyíteni önmaga terhén, mennyivel inkább vágyik Irgalmas Szereteted arra, hogy lángra lobbantsa a lelkeket, hiszen a te Irgalmad az Egekig ér… Ó, én Jézusom! legyek én ez a boldog áldozat, emésszed fel egészen elégő áldozatodat Isteni Szereteted tüzével! …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 212.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.