102. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Aki mélyen megérzi Jézus szeretetét, az rögtön érte akarja adni az életét.
Teréz: Igen, az értünk hozott áldozat mindig kötelez a viszonzásra. Jól tudta a mi bölcs Mesterünk, hogy mivel kenyerezze le a szívünk.
Gergely: Teréz nővérem, az oltár Kenyerét lelkemben ízlelve hamar ráébredtem, hogy a hozzávaló legjobb ízesítés a saját vérem.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, minden papnak hinnie kell, hogy a gyermekeink csak akkor nőnek fel, ha a kegyelmet nem pénzért kapják, hanem a saját áldozatukkal fizetik ki az árát.
Gergely: Meg kell fizetni a megfizethetetlent, hogy hihető legyen a hihetetlen, mert ha gyermekeink nem látják, hogy Krisztus vérében ott van a papjuk képe, akkor megsebződik bennük a kicsiny lélek.
Teréz: Igen, én majdnem belehaltam, hogy áldozhassak. Az pedig szinte a kárhozatomra vált, amikor látnom kellett, hogy a pap nem becsüli Krisztus oltárát.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ha kijövünk a sodrunkból, lerontjuk minden eddigi jócselekedetünket; Ezékielnek jó okkal mutatják, hogy Isten oltárának oldalán kivájt üreg védi az égőáldozatot. Ha nem lenne az oltáron üreg, a feltámadó szél szétszórná a rajta lévő áldozatot. Mit értsünk az Isten oltárán, ha nem az igaz lelkét, aki annyiszor mutat be Istennek áldozatot, ahányszor jót cselekszik? Mi az oltár ürege, ha nem a jók béketűrése, akik midőn megalázkodnak, hogy elviseljék a viszontagságokat, lelkük mélyén, mintegy az üregben mutatnak be áldozatot. Üreget kell készíteni az oltáron, nehogy a szél szétszórja a ráhelyezett égőáldozatot: azaz a választottaknak türelmeseknek kell lenniük, nehogy a türelmetlenség vihara lerombolja azt a jót, amit korábban cselekedtek. Az üreg az Írás szerint egy könyöknyi: vagyis ha nem jövünk ki a béketűrésből, megőrizzük az egység mértékét. Ezért mondja Pál: ’Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét.’ (Gal 6, 2)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 142-143.o.)


„A szívem igen erősen vert, mikor az ajkam az első keresztények vérétől bíboros porhoz közeledett; kértem a kegyelmet, hogy én is mártír lehessek Jézusért és a szívem mélyén éreztem, hogy meghallgatták az imámat! …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 156. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.