106. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Jót akarni szinte semmit se jelent még. Jól akarni már sokkal több, de a legtöbb a jót tenni. Teréz nővérem, te jótetteiddel szerettél, ezért Atyánk nagy ajándéka lett a tiéd.
Teréz: Igen, az üres kéz… ez lett az enyém! Nézd!
Gergely: Mivel valóban nem maradt semmid, amit Istennek adhattál, ezért a Szentlélek felemelt téged az Atyához Jézus szívén át.
Teréz: Igen, de tudod-e, hogy a te kezed által emelt fel, Gergely testvérem?
Gergely: Ó, mire gondolsz?
Teréz: Igen, minden pap kezében ott vagyok, mert amikor a Testet és a Vért felajánlod, akkor én is odateszem a saját áldozatom.
Gergely: Atyánknál nincs idő, most már értem. Amikor az Úr kezébe bújtál, akkor egyszerre végtelen sok szentmisében jelen voltál.
Teréz: Igen, Isten kegyelméből most is ott vagyok, ahol a papok. Szeretek a földön mászkálni, és egy-két csodáért közbenjárni!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A mennyei hang parancsára a pap mindkét vállát vállkendővel takarják le, hogy jószerencse és balsors ellen egyaránt az erény díszével vértezzék fel; Pál szavaival ’jobbról és balról az igazság támadó és védő fegyverzetében’ járva csak arra gondoljon, ami előtte áll, és semmiféle alacsonyrendű gyönyör ne térítse le útjáról. A siker ne tegye felfuvalkodottá, a szerencsétlenség ne zavarja meg, a kísértés ne igézze meg, a nehézség ne csüggessze. Lelkének elhatározását semmilyen szenvedély ne alacsonyítsa le: így mutassa meg, mily szépséges kendő borítja vállait.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 74.o.)


„Remélem, a földi száműzetés után a Hazában örvendezni fogok Neked, de nem akarok érdemeket gyűjteni a Mennyországra, egyedül Szeretetedért akarok dolgozni, azzal az egyetlen céllal, hogy neked örömet szerezzek, hogy vigasztaljam Szent Szívedet és lelkeket mentsek, akik majd mindörökre szeretnek téged. Életem alkonyán üres kezekkel jelenek meg színed előtt, mert nem kérem tőled Uram, hogy számba vedd a műveimet. A mi igazvoltunk csupa folt Teelőtted. Én tehát a te igazvoltodba akarok felöltözni és Szeretetedtől akarom megkapni azt, hogy mindörökre bírjalak Téged. Más Trón és más Korona, mint Te, nem kell nekem, ó én Édesem! … ”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 318-319.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.