108. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, az imában cselekszünk, sok mindent megtehetünk. Az imában megváltoztatjuk a valóságot, konszekráljuk, felemeljük Isten szívébe.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az tud hatékonyan másokért közbenjárni, aki egyre jobban megismeri Isten szívét.
Gergely: Az ima egy cselekvés. Az imában mindig szükség van egy bátor, hitből születő lépésre. Amikor Péter apostol hitt, szilárdabban járt a vízen, mint a földön.
Teréz: Igen, úgy vágyom rá, hogy a gyermekeink imádkozzanak! És közben a vízen járjanak, mert minden közbenjárás egyben vízenjárás…
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ha jönne hozzánk valaki azzal a kéréssel, hogy járjunk közben érte egy hatalmas úrnál, akinek haragját magára zúdította, de akit mi nem ismerünk, így válaszolnánk neki: ’nem járhatunk közben érdekedben, mert nem állunk vele ismeretségben!’ Szégyellnénk közbenjárni olyan embernél, akit nem ismerünk: hogyan járhatnánk közben népünkért Istennél, ha nem nyerjük el ismeretségét életszentségünk révén? Hogyan nyerhetne bocsánatot mások számára az, aki nem tudja, neki megbocsátottak-e?”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 59-60.o.)


„Te megéreztetted velem, választottak Királynője, hogy nyomodban járni nem lehetetlen… Láthatóvá tetted a keskeny égi utat azzal, hogy mindig a legalázatosabb voltál… Melletted, Mária, kicsiny szeretnék maradni, látom, milyen hiábavaló minden földi nagyság… Szent Erzsébetnél pedig – kit meglátogattál – megtanulom tőled: milyen a tettvágytól égő szeretet…”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 341. o. – Ezért szeretlek, Mária!...)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.