109. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, Mária a Hold, Jézus a Nap, van-e ettől elragadóbb gondolat?
Teréz: Igen, van, csak hallgasd. Mária a Hold, Jézus a Nap, és ha az ember jó helyen bújik el kettőjük közé, akkor megcsodálhatja a növekedést.
Gergely: És a teljes emberfogyatkozást… mert ami igazán szép, az az isteni teljesség.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az isteni természet növekszik bennünk, de közben az emberit se feledjük!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azokat, akiknek szerencsésen beteljesültek földi vágyaik, figyelmeztetni kell, hogy amikor minden vágyuk teljesül, ne feledkezzenek meg az adományozóról, és ne az ajándékhoz ragaszkodjanak; ne szeressék jobban a földi zarándokutat, mint az égi hazát; az utazás eszközeit ne változtassák a célhoz érés akadályaivá; az éjjeli Hold sugarában gyönyörködve ne hunyják be szemüket a Nap ragyogó fénye előtt. Inteni kell őket, hogy bármit is nyerjenek a világban, azt a bajok enyhítőszerének, ne megérdemelt jutalomnak tekintsék: a világ kegyeitől elárasztva vigyázzanak, nehogy szívükkel egészen megszeressék őket.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 223.o.)


„A Szent Szüzet hirtelen szépnek láttam, olyan szépnek, amilyen szépet életemben nem láttam még, arcáról jóság és kimondhatatlan gyöngédség sugárzott, de az, ami a lelkem mélyére hatolt, a „Szent Szűz elragadó mosolya” volt. S ekkor minden fájdalmam elcsitult, szememből két nagy könnycsepp fakadt s gördült le az arcomon csendesen, de ezek a legtisztább öröm könnyei voltak … Ó, gondoltam, a Szent Szűz rámmosolygott, milyen boldog vagyok …de soha nem fogom elmondani, senkinek, mert akkor szétfoszlik a boldogságom.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 81. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.