111. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Az érzések a tetteket követik. Az Úr nem érzéseket, hanem tetteket vár tőlünk. Ha megtesszük és begyakoroljuk a jót, akkor idővel az érzések is követni fogják az elöl haladót.
Teréz: Igen, a közöny érzése sok gyermekünk fejlődését megakasztja. Nem imádkoznak szívből a másikért, mert önmagukon kívül mást aligha szeretnek.
Gergely: Teréz nővérem, tanítsuk őket azzal, hogy mi magunk könyörgünk értük az Úr előtt. Ha ebben tetteinkkel előttük haladunk, akkor az érzéseiken majd szelíden uralkodunk. Kedvesem, sírj értük, mert ilyenkor a legszebb az arcod!
Teréz: Igen, Gergely testvérem, aki a közbenjárás idején sír a testvéréért, az átváltozik élő együttérzéssé. De a békénket mégse kell soha feladnunk, legfeljebb kicsit meginog a vélt méltóságunk…
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképp kell figyelmeztetni a bűnbánókat aszerint, hogy cselekedettel vagy gondolatban követték-e el a bűnt. Azokat, akik megcselekedték a bűnöket, inteni kell, hogy tökéletes bűnbánattal sirassák elkövetett gonoszságaikat, nehogy véghezvitt bűneik után tartozásuk maradjon, s a jóvátétel könnyhullatása elégtelen fizetség legyen. Írva van: ’A könnyek árját adtad italául’ (Zsolt 79,6) hogy mindnyájan megtörten, a bánat könnyeivel öntözzük lelkünket visszaemlékezve, hogy Istent megsértettük bűneinkkel.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 242. o.)


„Micsoda nagy hatalma van tehát az Imának! Olyan, mint egy királyné, akinek minden percben szabad bejárása van a királyhoz és mindent elérhet, amit csak akar. Hogy meghallgatást nyerjünk, ahhoz nem szükséges, hogy könyvből olvassunk valami szép imamintát, amelyet a körülményeknek megfelelően szerkesztettek meg, ha így lenne … jaj! milyen szánalomraméltó lennék! A Divinum Officiumon kívül, melynek elmondására nem vagyok méltó, nincs bátorságom reákényszerítenem magam arra, hogy szép imákat keressek ki a könyvből, belefájdul a fejem, annyi van belőlük! … Azonkívül mindegyikük szebb a másiknál! Valamennyit nem tudnám elmondani s nem tudva, hogy melyiket válasszam, úgy teszek, mint a gyermekek, akik nem tudnak olvasni, egészen egyszerűen megmondom a Jó Istennek azt, amit mondani akarok neki, anélkül, hogy szép mondatokat faragnék és Ő mindig megért engem … Számomra az ima a szívnek egy lendülete, egy egyszerű, Ég felé vetett pillantás. A hálának és a szeretetnek a kilátása megpróbáltatásban épp úgy, mint örömben; egyszóval, valami nagy, valami természetfölötti dolog, amely kitágítja a lelkemet és Jézussal egyesít!”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 288.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.