113. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, én szívből örülök a veled való találkozásnak, mert a beszélgetésünkből születő élet dicséri Alkotónkat és segíti gyermekeinket. Az evangélium hirdetésének igazi helye a beszélgetés. Azonban azt is jól tudom, hogy többet kell beszélgetnem Istennel az emberekről, mint az emberekkel Istenről.
Teréz: Igen, Gergely testvérem a szentté váláshoz sok jó könyvet ajánlhatnánk a gyermekeinknek, mégis inkább a Biblia legyen az imádságuk kézikönyve, mint Gergely és Teréz beszélgetése. Az élet nagy nyereményjátékához szükséges telitalálat minden nyerőszáma megtalálható benne. Például a János 3,16.
Gergely: És az Izajás 32,15.
Teréz: Igen, és a Jeremiás 31,3.
Gergely: És a Máté 10,8.
Teréz: Igen, és a Filippi 1,8.
Gergely: És a 24. zsoltár 10.
Teréz: Igen, ha már a számoknál vagyunk. Jézus nagyon sokszor egyes szám harmadik személyben beszélt önmagáról. Miért? Mi ennek a jelentősége? Tanítványként ebben is követnem kell a Mestert, hogy így beszéljek magamról?
Gergely: Isten szolgáinak szolgája csak úgy szolgálhat, ahogy a Mesterénél látja.
Teréz: Igen, az apró fehér virág pedig széthinti illatának pici titkait.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Aki szerencséjét szívében nem ellensúlyozza a jobb élet szeretetével, a földi élet múlandó sikereit örök kárhozat okává változtatja. Ezért feddi meg az Írás az elbizakodott edomiták képében azokat, akik túlságosan örülnek földi szerencséjüknek: ’elfoglalták országomat, örömmel és teljes szívvel-lélekkel.’ (Ez 36,5) E szavakból kiderül, hogy nemcsak azért feddik meg őket szigorúan, mert örvendenek, hanem mert teljes szívükből és lelkükből örvendenek. Ezért mondja Salamon: ’A balgákra pusztulást hoz elpártolásuk, jómódjuk tönkreteszi a bolondokat’ (Péld 1,32) Ezért figyelmeztet Pál: ’aki vásárol, mintha meg sem tartaná, aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük’ (1Kor 7, 30)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 223-224.o.)


„Révérony főtisztelendő úr megígérte, hogy mindent megtesz, ami csak tőle telik, hogy beléphessek a Kármelbe … Ezek a kis találkozások hintettek ugyan egy kevés balzsamot az én sebeimre, de azért nem tudtak változtatni azon, hogy a visszatérés sokkal kevésbé legyen kellemes, mint az odautazás volt, mert már nem reménykedhettem „a Szentatyában”, semmiféle segítségem nem volt a földön, amely sivár és vízetlen pusztaság volt a szememben, egyedül a Jó Istenbe vetettem minden reménységemet … ekkor szereztem azt a tapasztalatot, hogy többet ér Hozzá folyamodnunk, mint a szentjeihez …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 167-168.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.