114. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, Isten szava kétélű fegyver, ezért megijed tőle a kétszínű ember.
Teréz: Igen, ijedjen is meg Isten jelenlétében az, aki a bűneit simogatja, de a Szentlelket nem szolgálja. Én azonban nem szégyellek naggyá válni, mert tudom, hogy ahhoz előbb másokat kell szolgálni.
Gergely: És ha már itt tartunk, hogyan kell helyesen szolgálni a Szentlelket? Eldalolod a gyermekeinknek?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, neked mindenről szívesen énekelek, mert az Igazságot velem együtt éhezed. A Szentlelket helyesen ábrázolják galamb képében, mert szelíden turbékol az Istenbe szerelmes ember szívében. Sokan azonban a szájukba berepülő sült galambnak szeretnék látni, aki megteszi helyettük, amit ők elmulasztanak. Az igaz, hogy előbb csöndben kell várni a Szentlélek indítására, hogy a tanításunk több legyen, mint a tudásunk imádása. De mozdulnunk is kell, mint ahogy Johanna tette, és akkor az Isten is cselekedett!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azokat, akik jól értik a Törvény szövegét, de alázatosság nélkül hirdetik, inteni kell, hogy mielőtt Isten igéjét mások elébe tárnák, nézzenek előbb bele, nehogy mások cselekedeteit vizsgálva önmagukat elhanyagolják, s midőn már mindent jól tudnak a Szentírásból, csak azt nem veszik észre, amit a gőgösek ellen mond. Becstelen és tudatlan sarlatán az, aki mást gyógyítani akar, de a saját bajáról mit sem tud. Aki Isten igéjét alázat nélkül adja elő, ugyancsak rászorul az intésre, hogy mielőtt orvosságot akar adni a betegnek, előbb a saját betegsége mérgét vegye észre, nehogy míg mást gyógyít, ő maga meghaljon.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 213-214.o.)


Maga az égbe megy a szeráfok közé. „Ah, de ha a szeráfok közé megyek, nem úgy teszek majd, mint ők. Bánom is én! Mindannyian eltakarják magukat szárnyaikkal a jó Isten előtt. Én vigyázni fogok, hogy be ne fedjem magam szárnyaimmal.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 134.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.