115. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, én olyan papokról álmodok, akik által bárhol, bármikor, bármit megtehet a Szentlélek. De ehhez előbb teljesen át kell élniük, hogy a Szentlélek közelebb van hozzájuk, mint Jézus az apostolokhoz.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, és én tovább álmodom az álmodat, mert látok olyan győztes lányokat, akik mindig az Úrral vigadnak, és úgy isszák az Ő szavát, mint a szerelemesük italát.
Gergely: Szent Teréz, te szilaj szirti kecske, a magas hegyeken ugráló vadak legfürgébbike, akinek az Úr az Egyetlen Kincse, mondd, van-e nálad szerelemesebb?
Teréz: Igen, van, Szűz Mária. A rejtőző Isten legszentebb rejtelme és a pokollakók legijesztőbb förtelme. Az ő lelke olyan nagy, hogy hozzá bújhat minden gyermekünk, az is, amelyik a legbolondabb.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Jákob látta fent a létrára támaszkodó Urat, lent az olajjal leöntött követ: a lajtorján fel-és leszálló angyalokat. (Ter 28,12) Az igazi igehirdetők nem egyedül arra vágyódnak, hogy elmélkedésükkel eljussanak az egyház fejéhez, az Úrhoz, hanem könyörületesen leszállnak az egyház tagjaihoz is. Mózes is gyakran lép a szent sátorba és jön ki onnan: bent elragadtatik a szemlélődés magaslatába, kint a szenvedő emberek érdekében szorgoskodik. Bent Isten titkait látja, kint a testi emberek terhét hordozza. Amikor kétely gyötri, mindig a szent sátorhoz siet, a frigyláda előtt kér tanácsot az Úrtól. Példát mutat ezzel a lelkipásztoroknak: amikor kint kételkednek, nézzenek lelkükbe, hiszen ez az ő sátruk, és magukban lapozzák fel a Szentírás oldalait, mintha a frigyláda előtt kérnének tanácsot az Úrtól.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 83-84.o.)


„Most arról álmodom, hogy megosztom önnel ’a rejtett mannát’ (Jelenések könyve), amelyet a Mindenható megígért, hogy ’a győztesnek’ adja. Csak azért, mert rejtett, ez a mennyei manna nem vonzza önt annyira, mint ’Egyiptom hagymái’, de biztos vagyok benne, hogy amint megengedik, hogy tisztán lelki táplálékot nyújtsak magának, nem fogja többé sajnálni mindazt, amit adhattam volna, ha még sokáig a földön maradtam volna. Ó, lelke túl nagy ahhoz, hogy akármilyen földi vigaszhoz ragaszkodjék! Az égben kell már élnie elővételezetten, mert megmondták ’ahol a kincsed, ott van a szíved is’. Egyetlen Kincse, ugye Jézus?”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 86.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.