116. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, ma miről beszélgessünk, mi a szíved vágya? Elfogadod, ha tied lehet a kezdeményezés?
Teréz: Igen, de csak ha megengedsz egy kényes kérdést…
Gergely: Ki vele!
Teréz: Igen, van olyan gyermekünk, aki szívesen lenne a mi meghosszabbított kezünk, de egy valami hátráltatja: az ágya rabszolgája.
Gergely: Tehát a hiúság vásárán üzletet kötöttek fölötte és legyőzte a pucérság csúf ördöge. És hiába tisztítja magát, semmi se halványítja a foltját…
Teréz: Igen, és mi lehet az orvossága, ha csak ki nem hányja?
Gergely: A mi Atyánk mindörökké várja, és ha az Ő nyitott szívét meglátja, akkor nyomban megindul a könnyek árja…
Teréz: Igen, majd én leszek mellette Papánk tágra nyílt ablaka, hogy megcsapja a mennyei szellő huzata!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Egyes vétkeket szelíden kell meginteni: ha nem gonoszságból, csak tudatlanságból vagy gyöngeségből ered, a bűn feddését enyhítsük nagy mérséklettel. Valamennyien, amíg csak e halandó testben vagyunk, romlott természetünk gyarlósága alatt nyögünk. Mindenkinek magából kiindulva kell kikövetkeztetnie, mennyi irgalommal kell viseltetnie mások botlásaival szemben, nehogy felebarátja hibáit hevesen ostorozza, miközben a sajátjáról megfeledkezik. Helyesen int Pál: ’ha valakit botláson értek, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél’ (Gal 6,1) Mintha azt akarta volna mondani: ha mások gyarlóságát visszatetszőnek találod, először tekints magadra, hogy mérsékeld magad a feddés buzgalmában, mert magadban is tartanod kell attól, amit másban megdorgálsz.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 110.o.)


„Mennyire megértem a Mi Urunknak Anyánkhoz, Szent Terézhez intézett szavait: ’Tudod-e lányom, kik azok, akik engem valóban szeretnek? Azok, akik elismerik, hogy mindaz, ami nem rám vonatkozik, nem egyéb, mint hazugság’. Ó, kicsi Anyám, mennyire érzem, hogy ez igaz! Igen, a jó Istenen kívül, minden hiúság.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 30.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.