120. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Sok mindent irigyelhetünk a másiktól, de egyet soha: a végső egyedüllétet.
Teréz: Igen, ez a halál. Mindenkinek a saját halálával kell meghalnia.
Gergely: Ez az átváltozás, amikor tényleg beköszönt a semmi – gyengéden és ártatlanul.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de nagy áldás is ez, mert az Egyetlen teret nyer, hogy megjelenjen. Én szívesen fogadtam, hogy a semmibe száműzött az Úr, mert ott nyílt ki a szemem.
Gergely: Teréz nővérem, ki vagy te?
Teréz: Igen vagyok, mert mindig hálát adok. Így már sose leszek tagadás, hanem élő szeretetvallomás.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Figyelmeztetni kell az irigyeket, hogy ne feledjék, milyen sok bukásnak, fokozatos romlásnak vannak kitéve, mert ha nem űzik el szívükből az irigységet, valódi bűntettekre vetemednek. Ha Káin nem irigykedett volna arra, hogy Isten szívesen fogadta testvére áldozatát, nem ment volna el odáig, hogy megfossza életétől, írva van: 'Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Káinra és áldozatára azonban nem tekintett. Ezért Káin nagyon haragos lett és lehorgasztotta fejét' (Ter 4, 4-5) Az áldozat miatt érzett irigység vetette el Káinban a testvérgyilkosság magvát. Fájt neki, hogy testvére jobb nála: hogy ne lehessen az, megölte.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 150.o.)


Egyedül Jézus

Te vagy, Uram, egyetlenem,
Boldogságom, békességem.

Oda akarja adni magát szívem,
Csak arra vágyik, hogy gyöngéd legyen,
Ki érti meg az én szerelmemet,
S válaszul szívét ki adja nekem.
A viszonzást másnál nem keresem,
Csak Te vagy Jézus, ki betölti szívem,
Ezen a földön nem kell semmi más,
Terajtad kívül nincsen boldogság.

Minden könnyem, minden szenvedésem,
Tudom, Uram, kedvesek előtted
Szolgálnak Téged égi angyalok,
Mégis az én szerelmemet koldulod!
Szívemet kéred, Neked adom,
Minden vágyam reád hagyom,
Jézusom, mindaz, amit szeretek,
Jegyesem, Királyom, érted szeretem!

Te adod vissza ártatlanságom,
Szíved megóv, nem csalódhatom,
Miután véget ér száműzetésem,
Te vársz az égben egyetlen reményem.
Mikor a szívem vad viharok dúlják,
Tekintetem fölemelem Hozzád,
Irgalmas Arcodról azt olvasom:
Gyermekem, a Mennyet neked adom.

(Kis Szent Teréz, Versek)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.