124. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Tudod, kicsi Terézkém, óriási ereje van ám annak is, ha a legsilányabbal képviseljük a legértékesebbet! Az igazi kincs nem esik ki a lyukas zsebből, mert nem is ott tartják.
Teréz: Igen, csak képviseljük is, habverővel vagy dobverővel, de üssük a ritmust a csatába indulóknak, Gergely testvérem!
Gergely: Mindig törekedni kell arra, hogy ne más szegénységéből fölözzük le a saját gazdagságunkat, azaz ne mások hibáiból fogalmazzuk meg a saját erényeinket. Az erényeink már úgyis a mi nyereményeink, mert hiszen a jó jutalma önmagában van.
Teréz: Igen, de ehhez tudnunk kell nemet és igent mondani. Igent kell felelnünk, ha valamelyik kérésünkre Papa nemet mond nekünk, és nemet kell mondanunk a saját tagadásunkra, hogy szépen megtörjük az önámításunkat.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképpen kell figyelmeztetni azokat, akik jól értenének az igehirdetéshez, de túlzott alázattal húzódoznak tőle, és másképp azokat, akik a prédikálásra alkalmatlanok, vagy túl öregek hozzá, hebehurgyán mégis vágynak rá. Azokat, akik haszonnal hirdethetnék Isten igéjét, de túlzott alázatuk visszatartja őket, úgy kell figyelmeztetni, hogy valamilyen jelentéktelen dologból tanulják meg, mennyire hibáznak a fontosabbakban. Ha a birtokukban lévő kincset elrejtenék szűkölködő felebarátaik elől, ínségüknek ők is okozói lennének. Gondolják meg, micsoda büntetést érdemelnek, ha bűnös testvéreiknek nem hajlandók Isten igéjét hirdetni, s ezzel a haldokló lelkektől elrejtik az élet orvosságát. Helyesen állapítja meg a bölcs: ’Elrejtett bölcsesség vagy elrejtett kincs: milyen hasznot hoz egyik is, másik is?’ (Sir 20, 30 (32)) Ha a népek éheznének, és ők maguknak tartanák meg a gabonát, haláluk okozói lennének. Gondolják meg, mekkora büntetést érdemelnek, ha hagyják meghalni az Igére éhező lelkeket, mert nem nyújtják nekik az isteni kegyelem kenyerét, amiben ők részesültek. Helyesen mondja Salamon: ’Aki tartogatja gabonáját, azt átkozza a nép.’ (Péld 11,26) A gabonát visszatartani annyit jelent, mint magunkban tartani az igét, melyet hirdetnünk kellene. A rejtegetőket megátkozza a nép: mindazok helyett fognak bűnhődni, akiket, ha nem hallgattak volna, megjavíthattak volna. Ha a hozzáértő sebész egy felvágandó sebet látva nem nyúlna hozzá, semmi kétség, hogy tétlensége miatt emberöléssel vádolnák. Gondolják meg, mekkora bűnt követnek el, akik ismerik a lélek sebeit, de nem hajlandók felvágni az Ige késével. Helyesen mondja a próféta: ’Átkozott, aki kardját kíméli a vértől!’ (Jer 48, 10.) Kímélni kardunkat a vértől annyit jelent, mint megakadályozni, hogy az igehirdetés elfojtsa az érzékies életet. Erről a kardról szól ez is: ’Kardom hússal lakatom jól’ (MTörv 32,42).”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 217-218.o.)


„…Semmire sem tudok támaszkodni, egy művemre sem, hogy bizalmam legyen. Szerettem volna, hogy azt mondhassam magamban: Fel vagyok mentve összes halotti zsolozsmám alól. De ez a szegénység számomra valódi megvilágosodás, valódi kegyelem volt. Arra gondoltam, hogy életemben sohasem tudtam egyetlen egy tartozásomat sem kiegyenlíteni a jó Istennel szemben. Mindez azonban számomra valódi gazdagságot és erőt jelent, ha akartam. Így imádkoztam tehát: Ó Istenem, kérlek, fizesd ki adósságom, melyet a tisztítótűz lelkeivel szemben szereztem. De Istenként tedd ezt, hogy végtelenül jobb legyen, mint ha elmondtam volna halotti zsolozsmáim. És nagy édességgel jutottak eszembe Keresztes Szt. János énekének szavai: ’Egyenlítsetek ki minden tartozást’. Ezt mindig a Szeretetre alkalmaztam… Érzem, hogy ezt a kegyelmet nem lehet megköszönni… Ez már túl édes volt! Mekkora békét érzünk, amikor teljesen szegények vagyunk, amikor csak a jó Istenre számítunk!”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 85.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.