126. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A szeretet megváltoztat. Az igazi akaraterő-próba nem az önkínzás, hanem a tettetés nélküli, tiszta szeretet elérése.
Teréz: Igen, a szeretetben lenni olyan érzés, mintha egy szelíd burok venne körül. Elrejt önmagába a világ elől, miközben megsebzi a lelkemet, hogy nyíltan szeressem az embereket.
Gergely: Teréz nővérem, aki a szeretetben van, az észleli a kísértést, de annak az éle mégis tompul, nem jut be hozzá, mert a szeretetből hatalom fakad. A szeretetben megértem az emberek viselkedésének mélyebb okait, mert ráérzek a szomjúságukra, amelyre a Lélek csendes erejével enyhülést hozhatok. Az Úr irgalmassága áthatol a megkeményedett szíven és megmutatja azt, hogy mindenki egy szánalmas, nyomorult kisgyermek, aki Isten szeretetére éhezik.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, én pedig velük együtt akarom Isten szeretetét mindig jobban éhezni, mert szinte nagyobb öröm egyre jobban szomjazni és be nem telni, mint a teljességre jutni.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Helyesen mondja a próféta a vétkező és önmagát mentegető lélekről, akit Judea jelképez: ’Ott fészkel majd a sündisznó’. A sündisznó a magát hamisan védő álságos ember kétszínűségét jelképezi: amikor sündisznót találunk, látjuk fejét, lábát egész testét, de alighogy megfogjuk, tüstént összegömbölyödik, lábait behúzza, fejét elrejti, s kezünkben egyszeriben eltűnik, amit az imént még láttunk. Éppen ilyen a kétszínű ember, ha rajtakapják bűnein. A sündisznó feje látható: látjuk, hogyan kezdett vétkezni a bűnös. A sündisznó lába látható: látjuk a gonoszság elkövetésének nyomait. De amikor mentegetni kezdi magát a kétszínű, lábait berántja, s így gonoszságának minden nyomát hirtelen eltakarja, s fejét is behúzza, mert bámulatos védekezéssel azt is bebizonyítja, hogy el sem kezdte a rosszat. Végül csak egy gömböc marad a dorgáló kezében, mert hirtelen minden eltűnik előle, amit tudott, és a bűnös saját lelkiismeretébe burkolózva áll előtte. Amikor rajtakapta a gonosztetten, mindent tudott róla, de most az álnok mentegetőzéstől rászedve semmit sem tud. A sündisznó fészket rak a gonoszokban: az álnok lélek kétszínűén összegömbölyödve az önvédelem sötét vermében rejtőzik el.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 153-154.o.)


„Ó, ezóta a boldog nap óta úgy érzem, hogy a Szeretet belémhatol és körülkerít, hogy ez az Irgalmas Szeretet pillanatról pillanatra megújít, megtisztítja a lelkemet, a bűnnek nyomát sem hagyja meg benne, ezért nem félek a tisztítótűztől sem … Tudom, hogy én magam még azt sem érdemelném meg, hogy betegyem a lábam a vezeklésnek erre a helyére, mert egyedül szent lelkek juthatnak el oda, de azt is tudom, hogy a Szeretet Tüze jobban megszentel, mint a purgatórium, tudom, hogy Jézus nem kívánhat számunkra haszontalan szenvedéseket, s hogy nem sugallana olyan vágyakat, mint amilyeneket érzek, ha nem akarná őket teljesíteni …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 212-213.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.