131. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Föl kell vennünk a másik megváltásának terhét.
Teréz: Igen, és ehhez ki kell mondanom, hogy én vagyok a felelős a bűnéért.
Gergely: És a haláláért…
Teréz: Igen, és azért is, hogy föltámad-e a halálból.
Gergely: Teréz nővérem, úgy érzem, hogy a gyermekeink nem tudnak követni minket, csak ha szívből elhitték, hogy a Megváltó már rájuk tekintett és rég eltörölte a szégyenüket.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de amíg ők nem mondják ki azt, hogy „Én!”, addig csak növelik a megváltás terméketlenségét. Aki azt akarja, hogy a másik éljen, annak el kell fogadnia, hogy vele helyet cseréljen.
Gergely: Ez a megváltás.
Teréz: Igen, csak ez.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Néha azonban vannak olyan közismert bűnök, melyeket bölcsen el kell tűrni, ha a körülmények nem alkalmasak arra, hogy hatékonyan megfeddjük őket. A túl korán felvágott sebek elmérgesednek, s a nem kellő időben alkalmazott orvosságnak nincs gyógyhatása. Amíg az elöljáró az alattvaló megfeddésére alkalmas időre várakozik, az ő türelmét is próbára teszi a bűnök terhe. Jól mondja a zsoltáros: ’A bűnösök a hátamon ácsoltak’ (Zsolt 129,3) A terhet hátunkon viseljük: amikor az Írás azt mondja, hogy a bűnösök a hátunkon ácsolnak, ez azt jelenti: hátunkra véve hordozzuk azok terhét, akiket nem tudunk megdorgálni.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 107-108. o.)


„Azt a munkát, melyet én 10 év alatt nem tudtam elvégezni, Jézus, megelégedve jóakaratommal, amely sohasem hiányzott, egyetlen pillanat alatt elvégezte. Mint apostolai, én is elmondhattam: „Uram, egész éjjel halásztam és semmit sem fogtam.” Jézus hozzám még irgalmasabb volt, mint tanítványaihoz, Ő maga vette kézbe a hálót, kivetette s halakkal telten húzta vissza … A lelkek halászát alakította ki bennem, nagy vágyat éreztem, hogy a bűnösök megtérésén dolgozzam, ennyire mélységesen nem töltött még el vágy …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 117.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.