132. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, alázat nélkül nem lehet üdvözülni.
Teréz: Igen, de kérlek, Gergely testvérem, mondd máshogy! Miért? Azért, hogy növekedjen az alázatod!
Gergely: Jó. Aki gőgös marad mindvégig, az lesüllyed a sátán fenekéig, ott pedig azt szagolhatja, aki a félelmeit gyártotta. A gőg ugyanis semmi egyéb, mint az igazságtól való gyáva menekülés.
Teréz: Igen, mert minden lehetetlen annak, aki nem hisz. De ha Isten a Mindenem, akkor nincs többé lehetetlen! Ekkor már azt is szerethetem, aki egy ideig úgy viselkedett velem, mint az ellenségem. Nem kell félnünk az emberektől, mert mindegyikük eleve jó ajándék a Teremtőtől.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Mondjuk meg az alázatosaknak, hogy amikor megalázkodnak, felemelkednek, Istenhez lesznek hasonlóvá; mondjuk meg a gőgösöknek, hogy amikor a lázadó angyalt utánozva felfújják magukat, elbuknak. Mi hitványabb a gőgnél? Önmagánál magasabbra törve letaszít minket az igazi nagyság csúcsáról. Mi fenségesebb, mint az alázat? Egészen lehajolva egyesül a Teremtővel, aki a legmagasabb magaslatok fölött trónol.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 179-180.o.)


„Igen, érzem, hogy mikor szerető szívű vagyok, egyedül Jézus cselekszik bennem, minél inkább egy vagyok Vele, annál jobban szeretem minden nővéremet. S amikor növelni akarom magamban ezt a szeretetet, s főleg, amikor a gonosz lélek megkísérli, hogy lelki szemeim elé vetítse ennek vagy annak a számomra kevésbé rokonszenves nővérnek a hibáit, sietve kutatok erényei, jóravaló vágyai után, azt mondom magamnak, hogy ha láttam is elesni egyszer, attól még nagyszámú győzelmet arathatott, melyet alázatosságból elrejt, s hogy még az, ami az én szememben hibának tűnt fel, nagyon is erényes tetté lehet a jószándék folytán.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 264-265.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.