137. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, hallgatva földi zarándoklásod lélegzetvételeit, imádkoztam, hogy meglásd a tévedéseid.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, senki sem válhat a földön szentté, ha nincs, aki a mennyből szeretettel figyelné. És mondd, melyik tévedésemet kell elkerülnie a gyermekeinknek?
Gergely: Én úgy láttam, hogy annyira akartál másokat színtiszta szeretettel szeretni, hogy nem vettél észre valamit. Tudod-e, mit?
Teréz: Igen, azt, hogy ha valaki szeretetté akar válni, akkor magánál jobban kell azt másoknak kívánni.
Gergely: Ez az, most már érted! Ezért kerülhettél ide, jó Atyánk ölébe!
Teréz: Igen, amikor meghaltam, akkor a Szeretet kapuit mások előtt kinyitottam.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Hallják meg a civakodók, mit mond az Írás: ’boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket’ (Mt 5,9) Az ellentétek szabálya alapján kikövetkeztethetik, hogy ha a békességeseket Isten fiainak nevezik, a békétleneket a Sátán fiainak hívják. Azok pedig, akiket az egyenetlenség leszakít a szeretet virágzó fájáról, elszáradnak. Hiába termik meg a jócselekedetek gyümölcsét, mégis olyan, mintha meddők volnának, mert nem a szeretet talajában gyökereznek.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 208-209.o.)


„…Ó, én Jézusom! szeretlek téged, szeretem Édesanyámat, az Egyházat s emlékszem, hogy: „A legkisebb moccanás, amely SZÍNTISZTA SZERETETBŐL történt, hasznosabb részére, mint az összes egyéb művek együttvéve, de megvan-e az én szívemben a SZÍNTISZTA SZERETET? Vajon nem esztelen álmok-e az én roppant vágyaim? … Ó! Ha így volna, világosíts meg engem, Jézus, te tudod, hogy én az igazságot keresem … ha vakmerők a vágyaim, add, hogy szertefoszoljanak, hiszen ezek a vágyak számomra a legnagyobb mártíriumok … De mégis úgy érzem, ó Jézus, miközben a Szeretet legmagasabb régiói felé törekszem, hogy még ha soha nem érhetnék is el oda, több gyönyörűséget ízleltem meg esztelen vértanúságomban, mint amennyit az örök haza boldogságában valaha is élveznék, ha csak valamilyen csoda folytán meg nem fosztanál az én földi reményeim emlékétől … Add élveznem tehát száműzetésem alatt a Szeretet gyönyörűségeit … Add kóstolgatnom az én vértanúságom édes keserűségét …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 252.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.