14. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Mondtam már neked, Teréz nővérem, hogy igazán hasonlítasz a mi jó Urunk egyik kedves apostolára? Szeretnéd, hogy megcsiklandozzam női füleidet egy kis mennyei bókkal?
Teréz: Igen, hallani akarom, mert ide már nem érhet föl a gőg démonának csápja! És tudom, hogy dicséreted igaz, mert magadról és Urunkról is szólni fog.
Gergely: Amikor az Úr kalapálta Szent Pál szívét, pihenés közben – mert jó nagy munkája volt azzal a kővel – a te szívedet simogatta. Neked elég volt a simogatása is, hogy semmibe vedd a saját szenvedésed és tátongó sebeddel inkább mások lelkére ügyelj.
Teréz: Igen, így volt. És most is így van, de most már a tátongó sebem akkora, mint a mennyország ajtaja!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Mekkora szeretet van Szent Pál apostol a szívében! Semmibe se veszi, hogy ő maga szenved, és az a gondja, hátha egyik-másik helytelen gondolkodású tanítványának lelke kárt szenved. A testét borító sebekkel nem törődik, viszont annál odaadóbban gyógyítja a mások szívsebeit. Hiszen az a szokása az igazaknak, hogy ha rájuk szakadnak is a bajok és gyötrelmek, mégsem szűnnek meg a mások javával törődni, és amikor gonosz bánásmódtól szenvednek, másoknak már előre megadják a szükséges eligazítást. Halálra váltan is nagy orvosok ők. Tátongó sebektől szenvednek, és mégis gyógyszereket visznek másoknak.”
(Nagy Szent Gergely pápa Jób könyvéhez írt Erkölcsi magyarázatok című művéből, Az imaórák liturgiája, IV. kötet, 93.o.)


Mindig beszéltem neki soha el nem múló félelmemről, hogy még nagyobb szenvedésben is látom majd. (Ágnes anya) „Nekünk, akik a szeretet útján haladunk, úgy gondolom, nem kell arra gondolnunk, milyen fájdalomban lehet még részünk a jövőben, mert ez azt jelenti, hogy nincs elegendő bizalmunk, és hogy beleavatkozunk a teremtésbe.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 62.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.