141. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, amikor az Úr összekavarja a dolgainkat, akkor az nagyon a javunkra válhat.
Teréz: Igen, mindenki játszik valamivel, de az Úr a legügyesebb Játékos.
Gergely: A játék az életünk értelme, hiszen amit nem tudsz már tovább magyarázni, azt néha elég csak megmutatni.
Teréz: Igen, ezért szeretlek, Gergely testvérem, mert veled mindig olyan jókat játszhatok!
Gergely: Kispipacs, ipiapacs, a Szentháromságban mindenki mindig játszhat!
Teréz: Igen, az egyik legegyszerűbb játék a tökéletesség. Nem kell mást tennem, csak addig szeretnem, aki itt van mellettem, míg tökéletes nem lesz.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Figyelmeztetni kell a nőtlen férfiakat, hogy ne higgyék: vétkezhetnek a szabad állapotú nőkkel anélkül, hogy kárhozatra kerülnének. Pál a paráznaságot a legförtelmesebb bűnök közé sorolta, pontosan rámutatva következményeire: ’Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában.’ (1Kor 6,9-10) Majd megint: ’A paráznákat és a házasságtörőket elítéli az Isten.’ (Zsid 13,4) Figyelmeztetni kell őket, hogy ha üdvösségük kockáztatásával kell megküzdeniük a kísértések árjával, jobb, ha partot érnek a házasság kikötőjében. Ezért mondja a Szentírás: ’Jobb megházasodni, mint égni’ (1Kor 7,9) Bűn nélkül lép házasságára az, aki nem tett fogadalmat tökéletesebbre. Annak azonban, aki már elkötelezte magát a tökéletesebb mellett, a kisebb jó, mely korábban szabad volt, immár tilos. Mert írva van: ’Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára’ (Lk 9,62). Hátratekint az, aki nagyobb szeretetre szánta el magát, de elhagyja a nagyobb jót és csekélyebbek felé fordul.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 233-234.o.)


„Megértettem még azt is, hogy Urunk szeretete éppen úgy megnyilatkozik a legegyszerűbb lélekben, mint a legfenségesebben, ha az semmiben sem áll ellen kegyelmének.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 22.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.