144. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Néha nem árt kijavítani a szentek gondolatait, igaz, Teréz nővérem? Te nem féltél erre vetemedni, és az elődeidet Istennél beperelni.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de csak ha az Isten irgalma kényszerített, hogy tágítsam a szokványos kereteket. De jaj azoknak, aki öncélúan szakadást okoznak, hogy fennkölten mutogassák az okosságukat!
Gergely: Mindig van egy-két professzor, akinek a tanait mérlegre kell vetni, mert a valaha élt legnagyobb teológus doktori disszertációjával ellenkezik. A címét a homlokomon olvashatod.
Teréz: Igen, az Evangélium.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ha bővíteni akarják lakóterületüket, hallják meg az Írás szavait: ’Jaj azoknak, akik házat házhoz sorakoztatnak, szántóföldet szántóföldhöz ragasztanak, míg az övék nem lesz minden hely, s nem csak ők lakják az egész országot.’ (Iz 5,8) Mintha nyíltan ezt mondaná: meddig terjesztitek ki birtokaitokat, amikor ezen a földön, mely mindnyájunké, senkit sem akartok sorstársatokként elviselni? Elnyomjátok szomszédaitokat, és mindig találtok olyanokat, akiknek kárára terjeszkedhettek.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 195.o.)


„Azokra a lelkekre gondoltam, akik az Isteni Igazságosság áldozataiul ajánlják fel magukat, hogy magukra vonják s így elhárítsák a bűnösöknek kijáró büntetéseket; ez a felajánlás nagy és nemes, de távol vagyok attól, hogy példája engem is vonzzon. „Ó, én Istenem! kiáltottam fel a szívem mélyén, csak Igazságosságod kap olyan lelkeket, akik áldozatul hozzák magukat? … A Te Irgalmas Szeretetednek vajon nincs szüksége rájuk? … Mindenhol csak félreismerik, visszautasítják; azok a szívek, melyeket el szeretnél árasztani vele, a teremtmények felé fordulnak, azoktól kérnek boldogságot és nyomorúságos szeretetet ahelyett, hogy a te karodba vetnék magukat s elfogadnák a te véghetetlen Szeretetedet …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 211-212.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.