149. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Még a Biblia is okozhat szellemi sötétséget, ha nem a Szentlélekben olvassák.
Teréz: Igen, és hogyan olvassák a gyermekeink a Bibliát? Mit tanácsolsz nekik, Gergely testvérem?
Gergely: Művészi lelkülettel, hiszen a mindenség Művésze alkotta.
Teréz: Igen, de mi a különbség a giccs és a művészet között?
Gergely: A giccsre szükség van kezdetben, de el kell jutni a művészethez, mint ahogy az utánzástól a követéshez. A giccs kísértés, a művészet átlényegülés. Te mit kívánsz?
Teréz: Igen, jót kívánhatunk a másiknak, de sohasem elégedhetünk meg azzal, hogy ugyanaz történjen meg vele, mint velünk. Ez volna a giccs. És mi a művészet ezek szerint?
Gergely: Teréz nővérem, a művészet az élő Igét foganja, hordozza és a világra kínlódja. Azt kell akarnunk, hogy a másikkal az történjen meg, aminek vele kell megtörténnie, hogy önmagával szembesülve felvegye a saját sorskérdésének terhét. És ennek hordozása közben engedje, hogy kiforgassa őt minden hamisságából az egyetlen Élő. Tudod, hogyan?
Teréz: Igen, szeretettel.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Isten igéje nem táplálja azokat, akik nem hallgatják e szavakat odaadóan… Az Ige teljessége más, mint a könyv teljessége. Csak a kiválasztottak részesülhetnek az Ige teljességében, a Biblia teljességét a bűnbánók is elsajátíthatják… Akik nem szeretettel, hanem tudományosan olvassák a Bibliát, megértik a könyvet, de nem értik meg az Igét: a holt betű nem ad életet. Mert meg van írva: A betű öl, a szellem éltet. Ez áll az egész Szentírásra. A betű a test, a szellem az, ami életet ad a testnek…”
(Nagy Szent Gergely, Ep. V.6., idézi: MARKUS, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 80.o.)


„A sötétség, amely körülfogott oly nagy volt, hogy csak egyetlen dolgot láttam és értettem: Nincs hivatásom! … Ó, hogy fessem le lelkem halálos szorongását? … Úgy éreztem (abszurd dolog, s mutatja, hogy ez a kísértés a gonosz lélektől eredt), hogy ha elmondanám a félelmemet a Mesternőnek, megakadályozná, hogy letegyem a Szent Fogadalmat; azonban inkább akartam a Jó Isten akaratából a világba visszatérni, mint a magaméból a Kármelben maradni; így azután kihívattam Mesternőmet és teljes zűrzavarban elmondtam neki lelkiállapotomat … Szerencsére ő tisztábban látott, mint én, és tökéletesen megnyugtatott: egyébként ez az alázatos tettem menekülésre késztette a gonosz lelket, aki talán azt hitte, hogy nem merem majd bevallani kísértésemet.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 193. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.