150. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Ha mindent odaadtál Istennek, akkor már semmit sem veszíthetsz. Csak akkor félsz, ha van még nálad valami, amit lehet, hogy Isten elkér. Ha mindened az övé és semmid sincs, akkor mitől félj?
Teréz: Igen, az én egyetlen talentumom a halálom. Ebben biztos vagyok.
Gergely: És mennyiért adod a bizonyosságod?
Teréz: Igen, aki legyőzi az alázatom, annak ingyen odaadom.
Gergely: Teréz nővérem, én eladlak azoknak, akik minket vágyakozással hallgatnak! Rendben?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, te eladhatsz engem, mert a Mester szavát mindig megtetted.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ilyen körülmények között hogyan viselkedjünk, mihez tartsuk magunkat? Az erényes ember csak kényszer hatására vállalja a lelkek kormányzását, az erények híján lévő ember pedig akkor se fogadja el, ha kényszerítik rá. Ha az határozottan ellenkezik, vigyázzon, nehogy elítéljék amiatt, hogy talentumát kendőbe kötve elásta. (Mt 25,18) A pénzt kendőbe kötni annyi, mint a kapott adományokat a tunya kényelem tétlenségébe rejteni. Az is vigyázzon, aki vágyakozik a kormányzásra, nehogy rossz cselekedeteivel, akadályozza a mennyország felé törekvőket, mint a farizeusok, akikről a Mester megállapította, hogy nem jutnak be a mennyek országába és másokat sem engednek be. (Mt 23,13) Fontolja meg, hogy amikor a nép ügyét kiválasztottként magára vállalja, olyan, mint a beteget vizsgáló orvos. Ha tetteit szenvedélyei irányítják, micsoda vakmerőség a sebesült ápolására sietni, mikor a saját arcán is seb tátong?”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 57-58.o.)


„’Tépjétek szét ez édes találkozás fátyolát’. Ezeket a szavakat mindig a szeretet okozta halálra alkalmaztam, ami után vágyom. A szeretet nem koptatja el életem vásznát, szétszakítja majd egy mozdulattal. Mekkora vággyal és milyen vigasszal ismételgettem szerzetesi életem kezdete óta Keresztes Szt. János Atyánk másik mondását: ’Az a legfontosabb, hogy a lélek sokat gyakorolja magát a szeretetben azért, hogy gyorsan felemésztve magát ne álljon meg egyáltalán itt lenn, hanem hamar odajusson, hogy Istenét szemtől szembe láthassa’.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 68.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.