152. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, van olyan kereszt, amiből nincs föltámadás?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az ördög keresztjéből. Örök kárhozatra ítélte magát. Övé az örök szégyen. De mi az oka ennek?
Gergely: Az, hogy soha nincs megelégedve Isten jóságával. És bizony ez nagy veszély a gyermekeinknek is!
Teréz: Igen, akkor én megtanítom nekik, hogy Isten előtt semmit sem kell szégyellni, csak minden hamis látszatot bátran meg kell szüntetni.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképp kell figyelmeztetni azokat, akik kérkednek bűneikkel és azokat, akik kárhoztatják a rosszat, de el nem kerülik. Azokat, akik dicsekednek rossz tetteikkel, figyelmeztetni kell, hogy fontolják meg: sokszor többet vétkeznek szájukkal, mint tetteikkel. Cselekedeteikkel csak önmaguknak ártanak, szájukkal ellenben mindazoknak, akiket dicsekvésük indít a rosszra. Inteni kell őket, hogy ha vonakodnak kiirtani a rosszat, legalább magvát elhinteni iszonyodjanak. Figyelmeztetni kell őket, hogy elégedjenek meg saját vesztükkel. Inteni kell őket, hogy ha már nem félnek gonoszak lenni, legalább szégyelljék magukat, hogy az emberek megtudják róluk, milyenek. Általában ugyanis az emberek elkerülik azt a bűnt, melyet titokban tartanak, mert ha valaki szégyelli, hogy megtudják róla, milyen is valójában, előbb-utóbb azt is szégyellni fogja, hogy olyan, amilyennek nem akar látszani.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 252.o.)


„Egyik napon, szokásommal ellentétben, kissé nyugtalanul járultam a Szentáldozáshoz, úgy éreztem, hogy a Jó Isten nincs megelégedve velem s azt mondtam magamnak: ’Ó, ha ma csak egy fél ostyát kapok, nagyon fog fájni nekem, azt fogom hinni, hogy Jézus csak úgy szánalomból jön el a szívembe.’ Közeledem … ó, boldogság! Életemben először történt velem, hogy a pap két egészen különálló ostyát vett a kezébe s adott nekem! … Ugye megérti örömömet s édes könnyeimet ekkora irgalom láttán …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 202.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.