16. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Úgy hiszem, hogy az tudja kiengesztelni a bűnöst Istennel, akit nem köt az a földi kívánság, hogy megbecsülést kapjon a lélekmentésért.
Teréz: Igen, máskülönben több kárt csinálna, mint hasznot. Úgy járna, mint az az úszómester, aki a fuldokló gyermek kimentése közben rögtön a másnapi újság címlapjára álmodná magát. Ekkor figyelmetlensége végzetessé válhatna és mindketten odaveszhetnének. Saját dicsőségvágya venné el tőle az életét és a képzelt dicsőségét.
Gergely: Amikor a szentekkel néztük a mennyből, Teréz nővérem, a te küzdelmeidet, akkor én azt csodáltam benned, hogy te még akkor is megtetted volna a jót, ha még maga a jó Isten se látta volna.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de csak azért gondoltam erre, mert nem akartam fárasztani Papát azokkal a semmiségekkel…
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„E tekintetben különösen vigyázni kell arra, hogy az, aki azt hiszi, képes kiengesztelni Istent, saját gonoszságával ne zúdítsa magára haragját. Mindnyájan tisztában vagyunk vele, hogy ha olyasvalakit küldünk békítőnek, akit nem kedvelnek, a haragos még inkább dühbe gurul. Akit még a földi kívánságok tartanak fogva, vigyázzon, nehogy magára vonja a szigorú Bíró haragját és dicsőséges állásában tetszelegve alattvalói romlását okozza.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 60.o.)


„Ha – tételezzük fel a lehetetlent – a jó Isten nem látná jócselekedeteim, ez egyáltalán nem okozna bánatot nekem. Annyira szeretem őt, hogy akkor is kedvében szeretnék járni, ha nem is tudná, hogy én vagyok az. Ha tudja és látja, mintegy le van kötelezve arra, hogy megjutalmazzon érte. Nem szeretném ezzel fárasztani…”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 11.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.