160. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Tudod, miért szeretlek, Teréz nővérem?
Teréz: Igen, de elmondhatod százszor is másféleképpen. Úgy ismerlek, hogy te képes vagy ilyen mennyei bőségre.
Gergely: … és bölcsességre
Teréz: Igen, épp akartam mondani, a szívemből lested ki a szót.
Gergely: Azért szeretlek, mert szerintem kevés embernek volt olyan erős hajlama a végső kétségbeesésre, mint neked, mégis elhitetted Istennel, hogy bízol benne.
Teréz: Igen, most szépen lelepleztél. Megvontam magamtól a bizalom örömét, hogy azoknak adhassam, akiknek a kétsége kilátástalanabb. Így ők jóllaktak, de közben én is életben maradtam!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Gondoljuk meg, milyen csekélység a böjtölés, ha más erények nem támogatják. Ezért mondja Joel: ’Szenteljetek böjtöt!’ (Jo 2,15) Böjtöt szentelni annyi, mint más áldozattal együtt Istenhez méltó böjtöt bemutatni. Figyelmeztetni kell a böjtölőket, hogy akkor kedves Isten előtt önmegtartóztatásuk, ha az éhezőknek adják azt az ételt, amit maguktól megvonnak. Halljuk csak, mit mond az Úr a próféta szavaival: ’Amikor az elmúlt hetven esztendőben böjtöltetek és sírtatok az ötödik és a hetedik hónapban, talán miattam böjtöltetek? Hát amikor esztek és isztok, tán nem magatoknak esztek és isztok?’ (Zak 7,5-6) Nem Istennek, hanem önmagának böjtöl az, aki nem adja a szegényeknek, amit megvon a gyomrától, hanem megőrzi gyomrának későbbre.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 188.o.)


„A százszorszépek reggeltől estig szüntelenül a Nap felé fordulnak, és követik útján. Azután, amikor eltűnik, hamar bezárják szirmaikat, és megint rózsaszínek lesznek… Jézus az isteni Nap, a százszorszépek pedig az Ő jegyesei, a szüzek. Amikor Jézus rátekint a lélekre, azonnal saját isteni képmására alakítja. De a léleknek szüntelenül csak Rá kell függesztenie tekintetét.”
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 84.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.