161. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Az Úr rám bízta, hogy észreveszem-e az Ő bárányainak éhségét. Akarnunk kell szeretni, de ehhez a legkisebb szükséghelyzetet sem szabad elvetni. Olykor egy pohár tiszta víz menti meg az elveszetteket.
Teréz: Igen, és a mi beszélgetésünkben ki a pohár és ki a víz?
Gergely: Te vagy, Teréz nővérem, a víz és én a pohár, mert a vezetés az én karizmám. A gyermekeink tőled felfrissülnek, ha általam hozzád közelednek.
Teréz: Igen, a szárazságban a legnagyobb ára a víznek van, de a kulacs nélkül még az is ihatatlan. Szóval, egy pohár víz is elég, azt mondod, Gergely testvér?
Gergely: Csak ha Isten adta általunk. Cselekedetünk minőségét az méri le, hogy Istent mennyire engedtük bele.
Teréz: Igen, ezért kell sok időt az Úr jelenlétében töltenünk, hogy minden sugallata egyszerűen átalakítsa a szívünk. Mondd el a gyermekeinknek, hogy a szív mit jelent neked!
Gergely: A szív az érzékenység lakhelye. Ezért a pogány ember legnagyobb bűne az érzéketlensége. Minden gyermekünknek tanulnia kell, hogy akár szavak nélkül is ráérezzen a másik szükségére. És ha azt adja neki, amit kérne, akkor célt ért a megfigyelése.
Teréz: Igen, és a szívünk akkor telik el békével, ha mindenre az együttérzés nyelvén felel. Az együttérzés pedig abból beszél, aki szépen lépi ezt a négy lépést: figyelem, érzés, szükséglet és kérés.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Vannak olyanok, akik az erények jeles adományában részesülnek, és nagyszerű adottságokkal rendelkeznek mások irányítására: tiszták és sérthetetlenek, önmegtartóztatók és erősek, nagytudásúak, alázatosak, hosszantűrők, szilárd tekintélyük méltósággal ruházza fel őket, jóságuk folytán szeretetreméltóak, szigorú igazságosságuk miatt meg nem alkuvók. Ha ezek a férfiak nem fogadják el a legfőbb hatalmat, amelyre hivatottak, elvesztik ezen adottságaikat, mert nem saját részükre kapták, hanem azért, hogy mások javát szolgálják vele. De mivel csak a saját érdekeikre gondolnak, másokra nem, megfosztatnak e javaktól, melyeket magánosán akarnak kamatoztatni. Ezért mondja az Igazság tanítványainak: ’A hegyen épült várost nem lehet elrejtem. S ha világot gyújtanak, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban’ (Mt 5,14-15) Ezért mondja Péternek: ’Simon, János fia, szeretsz engem?’ Péter azt válaszolta, hogy szereti, mire ezt hallotta: ’Legeltesd bárányaimat.’ (Jn 21,16) Ha a szeretet bizonyítéka a nyáj legeltetése, az erényes férfi, aki nem hajlandó legeltetni Isten nyáját arról tesz bizonyságot, hogy nem szereti a legfőbb Pásztort. Márpedig ’Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt’ (2Kor 5,15)— mondja Pál.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 48-49.o.)


„Add, hogy fogadalmamat a maga tökéletességében válthassam be, tedd megértenem, hogy a te jegyesednek milyennek kell lennie. Tedd, hogy soha ne legyek teher a közösség számára, hanem inkább, hogy ne törődjön velem senki, hogy megfeledkezzenek rólam s lábukkal tapossanak, mint a te kis homokszemedet, Jézus. Menjen végbe bennem teljesen a te akaratod, érkezzem meg arra a helyre, amelyet énelőttem készítettél nekem … Jézus, tedd, hogy sok lelket megmentsek, hogy a mai napon egyetlen kárhozott ne legyen, hogy minden lélek megszabaduljon a tisztítótűztől … Jézus, bocsáss meg, ha olyan dolgokat mondok, amilyeneket nem illik mondani, én csak örömödre és vigasztalásodra akarok lenni.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 315-316.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.