164. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, te rendesen meg vagy kovácsolva!
Teréz: Igen, a vasat vassal élesítik, a szentet szenttel tökéletesítik.
Gergely: Veled beszélgetve kezdem megérteni, hogy nálad nagyobb bűnöst aligha hordott hátán a föld.
Teréz: Igen, mi bűnösök, Gergely testvérem, jól megértjük egymást…
Gergely: Ebben a nagy drámában az ember minél nagyobb bűnöst alakít, annál inkább bizonyítja, hogy szeretni akar valakit.
Teréz: Igen, jól mondtad. A gyermekeink nem is annyira a bűntől véresek, mint inkább a szeretetre éhesek. Csak miközben éheznek, néha véresre harapják az ínyüket.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A betegeket arra kell figyelmeztetni, hogy annál inkább tartsák magukat Isten gyermekeinek, minél inkább fenyíti őket az Úr ostorcsapásaival. Ezért mondja az Úr az angyal szavával Jánosnak: ’Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem’ (Jel 3,19) Másutt pedig: ’Ne hárítsd el, fiam, az Úr intelmét, és ne állj ellen dorgálásának. Az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akit kedvel’ (Péld 3,11-12) Ezért mondja a zsoltáros: ’Sokféle szenvedést ismer meg az igaz, de az Úr mindenből kiszabadítja’ (Zsolt 34,20) A boldog Jób fájdalmában így kiált: ’Nem büszkélkedném, ha igaz volnék is: jóllaktam szégyennel, nyomor italával’. (Jób 10,15)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 158.o.)


„…megértettem, hogy szentté lennünk nagyon sok szenvedéssel jár, keresnünk kell mindig a legtökéletesebbet, önmagunkat pedig el kell felejtenünk; megértettem, hogy a tökéletesedésnek sok lépcsőfoka van s hogy minden lélek szabadon feleli a mi Urunk közeledésére, hogy keveset vagy sokat tesz-e érte, egyszóval: választ az Általa megkívánt áldozatok között. S akkor, mint kisgyermekkoromban, így kiáltottam fel: ’Istenem, az egészet választom. Nem akarok félig-szent lenni, nem ijesztő számomra szenvedni érted, csak egyetlen dologtól félek, attól, hogy megtartsam magamnak akaratomat, vedd tőlem, mert ’Egészében választom’ azt, amit Te akarsz! …’”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 39-40.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.