165. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, te nem féltél bemerészkedni az oroszlán barlangjába?
Teréz: Igen, de meghúztam a bajuszát, hogy áttörjem magamban a félelem gátját. Erről azonban majd máskor mesélek nektek… Inkább most te mondd meg nekem, Gergely testvérem, hogy te fiatalon is érezted, hogy oroszlán leszel?
Gergely: Az oroszlán az állatok legkiválóbbika, de ha nem figyel, akkor felökleli egy bika.
Teréz: Igen, a saját nagyságának tudata. Most már látom, egy nemes állat maga választ, hogy melyik az az áldozat, amelyikre biztosan rácsap…
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Amikor az erény ellenszegül a bűnnek, a lélek gyönyörködik e küzdelemben és hízeleg önmagának: ennek következtében az erkölcsös életet élő ember felhagy az önvizsgálattal és elbizakodva megpihen. Miközben szendereg, a ravasz ámító sorban előszámlálja jótetteit, erre azt hiszi, hogy mindenkit felülmúl és fejébe száll a dicsőség. Mindebből az kerekedik ki, hogy a saját erényei fölött való hiú édelgés ássa meg a lélek sírját az igazságos Bíró szemében: amikor visszagondol jótetteire és felfuvalkodik, az alázat Ura előtt mélyre zuhan. Ezért mondja az Írás a gőgös léleknek: ’Kit múlsz felül kiválóságban? Szállj le, és légy a körülmetéletlenek között’ (Ez 32,19) Mintha kifejezetten ezt mondaná: mivel erényeid kiválósága miatt felfuvalkodtál, erényeid idézik elő bukásodat. Jeruzsálem képében így rója meg az erényeivel kérkedőt: ’Hírnevet szereztél a népek körében szépségeddel, mert tökéletes volt amiatt a pompa miatt, amibe öltöztettelek - mondja az Úr, az Isten. De te elbíztad magad szépséged miatt, kicsapongó lettél, s minden jöttmentnek felkínáltad magadat’ (Ez 16,14-15) Akkor bízza el valaki magát szépségében, ha erényeinek érdemei miatt örvendezve öntelten dicsekszik. Elbizakodottsága miatt kicsapongó lesz a meghódított lélek, amikor képzelgései rászedik és a gonosz szellemek különféle bűnökre csábítják és megrontják.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 283-284.o.)


„Hat napot töltöttünk el azzal, hogy sorra látogattuk Róma főbb csodáit, s a hetediken láttam közülük a legnagyobbat: ’XIII. LEÓT’ …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 158.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.