166. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Most beszélgessünk a szabadságról. Nem kell betörnöm az ajtókat, nekem csak figyelnem kell, hogy hogyan nyitódnak. A nyitott ajtók közül szabadon választhatok, mert nem rabszolga vagyok, hanem élő szeretet-titok. Az Úr nyitja az ajtókat, az én feladatom a választás és a belépés.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, néha pedig a gyermekeink is elhiszik, hogy előbb kell nyílnia egy ajtónak az égben, mint a földi létben. Ha ezt nyugodtan megvárják, akkor elkerülik a kapkodók rémálmát: a fölösleges tettek hiú áldozatát.
Gergely: Az isteni szavak falakat zúznak, és csodaszép kapukat nyitnak. Nincs ott akadály, ahol a bölcsesség a király. Teréz nővérem, most mire indít téged a Lélek?
Teréz: Igen, hogy lándzsát és bárdot vegyek, és kövesselek, mert úgy látom, hogy egy-két ajtót mégiscsak be akarsz törni!
Gergely: Csak az ördög orrát akarom betörni!
Teréz: Igen, ajtó vagy orr? A lényeg, hogy üsd azt a fekete gazfickót!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Az Antikrisztus követőit nem osztja meg az egyenetlenség, ezért erősebben törnek a jó kiirtására. Aki békét köt a gonoszokkal, növeli erejüket: kíméletlenebbül szorongatják a jókat, mert egyesült erővel törnek ellenük. Ezért a kiváló igehirdető, amikor látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok egyesült erővel üldözik, igyekezett megosztani őket, ezért kiáltott fel hangosan: ’Testvérek! Farizeus vagyok, farizeusnak a fia. A halottak feltámadásába vetett hitem miatt állok a főtanács előtt’ (ApCsel 23,6) Minthogy a szadduceusok tagadták a holtak feltámadását, a farizeusok pedig hittek benne a Szentírás tanítása szerint, az üldözők összetartása felbomlott, és Pál sértetlenül távozott a megosztott tömegből, mely míg egyetértett, embertelenül szorongatta őt.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 209-210.o.)


„Mennyire rászorulok, hogy az Ég csodáit lássam: Semmi sem indít már meg a földön.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 117.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.