167. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, hol kezdődik a bűn?
Teréz: Igen, ez a kérdés nekem azt jelenti: hogy kezdődik a tűz?
Gergely: Éghető anyag, égést tápláló közeg és gyulladási hőmérséklet szükséges hozzá.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, és olykor egyetlen szikrából nagy tűz támad. Tény, hogy a beleegyezés már cselekvés.
Gergely: Tehát az ember ég, ha egy nála nagyobb hatalom közelébe ér?
Teréz: Igen, de a kicsi is meggyújthatja a nagyokat, ha nem sajnálja az áldozatokat. Én mindig szerettem Papát feltüzelni.
Gergely: Hogyan?
Teréz: Igen, azzal, hogy hagytam magam eltüzelni…
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azokat, akik gondolatban elkövetett bűneiket siratják, figyelmeztetni kell, hogy jól gondolják meg: vajon csak gyönyörködéssel, vagy beleegyezéssel is vétkeztek lelkükben? Gyakran megtörténik, hogy a szív kísértésbe esik, és a test gyönyörködik a gonosz kívánságban, de az ész ellene mond az ingernek, és az emberben váltakozva küzd a tetszés és a tiltakozás. Néha azonban úgy elmerül a lélek a kísértés fertőjében, hogy egy mákszemnyit sem áll ellen, hanem tudatosan élvezi a gyönyörködést, és ha lehetősége van, azonnal tettre váltja szívének vágyát. Ez azonban, ha a pártatlan ítélőbíró igazságos mérlegére kerül, már nem gondolatban elkövetett, hanem tettekben megvalósuló bűnnek számít: mert bár a körülmények kedvezőtlensége miatt nem került megvalósításra, az akarat beleegyezésének tényével már végrehajtotta.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 244-245.o.)


„…eszembe jutott Judit dicsérete: ’Férfias bátorsággal cselekedtél, és szíved megerősödött’. Sokan azt mondják: nincs erőm ilyen áldozatot hozni. Tegyék hát azt, amit én tettem: egy nagy erőfeszítést. A jó Isten sohasem utasítja vissza azt az első kegyelmet, amely bátorságot ad a cselekvésben. Utána a szív megerősödik, és győzelemről győzelemre halad.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 89-90.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.