169. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, sok gyermekünknek fájdalmas terhe a teste, és a betegségtől félve a kiszolgáltatottságtól legszívesebben elmenekülne.
Teréz: Igen, ismerem a szenvedésüket. Inkább meghalni vágynak, de alattuk senki ne cseréljen ágytálat.
Gergely: Te mivel vigasztalod őket?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, vigasztalásra van a legnagyobb szükségünk, méghozzá a Vigasztaló simogatására, mert az emberi szó mit sem ér, ahol az ember határhelyzetbe lép.
Gergely: Aki csak addig akar élni, amíg tud tenni-venni, az nem fogja a feleségét „Gyönyörűségem!”-nek nevezni, amikor az már nem tud az ágyból felkelni. Nem akar másoknak terhére lenni, mert azt gondolja, hogy ő csak addig jó, amíg másokon segíthet, de őt senki ne cipelgesse.
Teréz: Igen, én viszont azt mondom, hogy a szerelem nem csak teherbe ejt, hanem a terheiddel együtt is tisztel. Ha erős vagyok, akkor azt adom, hogy segítek. Ha pedig gyenge vagyok, azt adom, hogy elfogadom a segítő kezet. Így mindenképpen engedelmeskedek a Szentléleknek, aki az élet Lelke, és ekkor megmutatom az igazi szerelmet. Isten országában lehetetlen nem győzni, ha megtanuljuk a szégyenünket Papa előtt levetkőzni.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Figyelmeztetni kell a házasokat, hogy a gyermekvállalás céljából keltek egybe: ha azonban mértéktelenül hódolnak testi vágyaiknak, a szaporodás törvényét élvezeti cikké változtatják, és ebben az esetben nem házasságon kívül, hanem azon belül hágják át házassági jogaikat. Ezért gyakori imádkozással kell megtisztítani lelküket attól a piszoktól, mellyel a házastársi egyesülés szépségét a testi gyönyör beszennyezi. A mennyei gyógykezelés gyakorlott apostola sem az egészségeseket oktatta, hanem a betegeket orvosolta, amikor kijelentette: ’A leveletekre ezt válaszolom: jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. A kicsapongás veszélye miatt azonban legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje.’ (1Kor 7,1-2) Mivel először a paráznaságtól való félelmet említi, nyilvánvaló, hogy nem azoknak ad tanácsot, akik szilárdan állnak lábukon, hanem a gyengéket vezeti ágyba, hogy ne essenek össze. E lábadozó betegeknek még azt is hozzáteszi: ’A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, hasonlóképpen az asszony is férjével szemben’ (1Kor 7,3)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 230-231.o.)


„Tudom, áhítozik a boldogságra, hogy föláldozhassa életét az isteni Mesterért, de a szív vértanúsága nem kevésbé termékeny, mint a vérontás, és már most az öné ez a vértanúság; igazam van hát, ha azt mondom, hogy az ön osztályrésze szép, méltó Krisztus apostolához.”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 40.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.