182. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, beszélsz nekünk egy kicsit a gyarlóságaidról, azokról a bűzös kis mulasztásaidról?
Teréz: Igen, miért is ne? Hiszen én is pokolfajzat lennék, ha az irgalom forrásából nem innék. Szóval, sok mindent elfelejtettem, pedig az Úr belém ültette.
Gergely: Példát is mondasz, te feledékeny gomba?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, neked szívesen, mert sosem vagy goromba. Nem írtam levelet a munkások védelmében, pedig az ellenük elkövetett bűnök felkiáltottak az égbe.
Gergely: És mi ment fel téged?
Teréz: Igen, az, hogy imádkoztam XIII. Leóért, hogy írja meg helyettem, és nicsak, kérésem nélkül is megtette.
Gergely: És nem jártál néha egy méterrel a föld felett…?
Teréz: Igen, ez is az egyik hibám volt, a lelkem mindig a mennyországról álmodozott, és közben a testvéreimet üldözte az az átkozott! De hála Isten, hogy ott szükség nincsen, ahol most elfogadják minden kincsem.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ezért van szükség arra, hogy amikor erényeink sokasága hízeleg nekünk, lelki szemeinket vessük gyarlóságunkra, s ébresszük szívünket üdvös alázatra. Ne azt a jót vegyük szemügyre, amit megtettünk, hanem azt, amit elmulasztottunk, hogy megalázva magunkat gyarlóságunkban, az alázatosság Ura hathatósan megszilárdítson minket a jóban. A Mindenható Isten azért intézte úgy, hogy részben tökéletessé tette az elöljárókat, de gyarlónak is meghagyta őket, hogy csodálatraméltó erényekkel ékeskedve ne feledkezzenek meg hiba-foltjaikról, s ne kérkedjenek nagy tetteikkel, amikor kicsinységekkel is nehezen küzdenek meg, és megfordítva: minthogy nem tudnak megbirkózni a kicsinységekkel, ne merészeljenek kevélykedni értékesebb tetteikkel.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 285-286.o.)


„A legnagyobb szentek csodálatos beszédei sem volnának képesek előcsalogatni akár egyetlen szeretetből fakadó cselekedetet olyan szívből, amelyben nem Jézus az Úr. Egyedül Ő ért lantja pengetéséhez, senki más nem tudja előhívni belőle a szép harmóniákat, de Ő mindenféle eszközt felhasznál ehhez, a teremtmények mind szolgálatára állnak, és amíg az élet éjszakája tart, Ő szívesen leplezi velük elbűvölő jelenlétét. Nem rejtőzik el azonban annyira, hogy ne lehetne sejteni Őt.”
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 112.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.