183. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a valóság sokkal szebb, mint a képzelet. Sok ember számára azonban az Úr keresztje csak egy üres képkeret.
Teréz: Igen, amíg ők maguk oda nem feszülnek, addig csak a képzeletükben élnek. Az igazi élet a kereszten kezdődik el.
Gergely: Ott ahol megtört minden ítélet, mert a legfőbb Pásztor értünk megtöretett, ez felülmúl minden képzeletet.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, a Szerelmünk tudta, mi az a hideg szél és mi a szegénység. Őt áldja már az összes szenvedés és a nehéz tehetetlenség!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A melltáskát helyesen nevezik ’az ítélet hordozójának’, mert a vezetőnek lelkiismeretes vizsgálódással mindig meg kell különböztetnie a jót a rossztól, és gondosan meg kell fontolnia, mit, mikor, hogyan tegyen; soha ne a maga hasznát keresse, értse meg, hogy felebarátainak java az ő igazi haszna. Ezért íratott: ’A kinyilatkoztatás melltáskájába tedd bele a tanítást és az igazságot. Ezek feküdjenek Áron szívén, amikor az Úr elé lép, s így Áron hordozza mindig a szívén az Izrael fiainak adott kinyilatkoztatást’ (Kiv 28,30)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 71-72.o.)


„…más nővéreket is láttam, s ott, mindnyájuk előtt kivallattak a kegyelem felől, amelyet kaptam, kérdezték, hogy a Szent Szűz karján ott volt-e a kis Jézus, vagy hogy nagy fényesség volt-e, stb … Ezek a kérdések zavarba hoztak és kínosak voltak a számomra, csak egyet tudtam mondani: „A Szent Szűz nagyon szép volt … és láttam, hogy mosolyog rám.” Engem csak az arca ragadott meg, s ezért, látva, hogy kármeliták egészen más dolgot gondolnak, (miután lelki gyötrelmeim már betegségem természetét illetően is voltak) azt képzeltem, hogy hazudtam … Ha megőriztem volna titkomat, bizonyára boldogságomat is megtarthattam volna, a Szent Szűz azonban a lelkem javáért engedte meg, hogy gyötrődjek, enélkül talán valamilyen hiú gondolatom támadt volna, ehelyett megaláztatás lett az osztályrészem, csak mélységes iszonyattal tudtam magamra gondolni ... Ó, hogy mit szenvedtem, azt csak az Égben tudnám elmondani! …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 83.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.