184. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A kísértés megszűnik, amikor a valóságot kezedbe veszed, mert ilyenkor az élet Lelke legyőzi benned a félelmet.
Teréz: Igen, de mi a valóság?
Gergely: A valóság az, hogy Isten nem rabszolgatartó fáraó, hanem az embert szeretettel megváltó Irgalom. Teréz nővérem, nyissuk meg a szeretet csatornáit, hogy ömöljön az irgalom a gyermekeinkre!
Teréz: Igen, Gergely testvérem, látom, hogy úgy várják, mint az angyalok a mennyei Napunk ragyogását, amely a fényben fürdeti őket!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ennek a fordítottja történik akkor, amikor némelyek ugyan vállalják, hogy gondját viselik a nyájnak, de annyira csak a lelkieket óhajtják a maguk számára, hogy a külső dolgokkal egyáltalán nem foglalkoznak. Ha teljesen elhanyagolják az anyagi dolgokat, csöppet sem látják el alattvalóik szükségleteit. Nem meglepő, hogy az ilyen papok igehirdetését híveik közönyösen hallgatják, mert a bűnösöket ugyan megfeddik, de a földi élet elengedhetetlen dolgaiban nem segítik őket talpra állni, ezért nem figyelnek rájuk szívesen. A szűkölködő nem fogja fel a kioktatást, ha a szónok nem ajánlja magát figyelmébe irgalmas cselekedeteivel. A szóval elhintett mag akkor sarjad ki könnyen, ha azt a hallgató lelkében az igehirdető kegyessége öntözi. A lelkipásztornak tehát a belső igazság tanítása mellett a világi ügyekre is feltétlenül gondot kell viselnie. Ha ég a vágytól, hogy kielégítse nyája lelki igényeit, tegye ezt úgy, hogy a világi életükről való gondviselést se hanyagolja el.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 100.o.)


„Ha azokra a gyötrelmekre gondolok, amelyek az Antikrisztus idejében jutnak majd osztályrészül a keresztényeknek, megremeg a szívem és szeretném, ha ezek a gyötrelmek reám várakoznának … Jézus, Jézus, ha le akarnám írni minden vágyamat, tőled kellene kölcsönvennem az élet könyvét, az számol be minden szentek cselekedeteiről és ezeket a cselekedeteket én mind valóra szeretném váltani érted …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 226-227.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.