185. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, tanítsuk imádkozni a gyermekeinket! Kezdd te!
Teréz: Igen, nagyon szívesen, Gergely testvérem! Uram, a te csöndedbe olvadjon bele minden szavam, amit ma kimondtam.
Gergely: És erre mit mondhat az Úr?
Teréz: Igen, csakis valami mennyeit, ami hozzá méltó!
Gergely: Jó, de ne akarjuk szájába adni a szívünk vágyát, engedjük, hogy magától mondja ki az Ő saját válaszát!
Teréz: Igen, igazad van, különben nem lenne Isten, hanem csak egy billentyűzet.
Gergely: Egy billentyűzet?
Teréz: Igen, mert a racionális elme maximum ennyire képes…
Gergely: Akkor most én is mondok egy imát! Íme: Jézus, ha le tudtad győzni a halált, akkor mindent le tudsz győzni!
Teréz: Igen, a győztesek Győztese már alig várja, hogy megnyíljon a picinyeink szája!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ez az oka annak is, hogy amikor Sault körülveszi a mennyei világosság, nem azt hallja, hogy mi jót tegyen ezután, hanem azt, hogy mennyi rosszat tett eddig. Amikor földre hullva kérdi: ’Ki vagy, Uram?’ a válasz ez: ’Jézus vagyok, akit üldözöl’. S amikor megkérdezi: ’Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek?’ a válasz a következő: ’Menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned’ (ApCsel 9,5-7) Íme, az Úr az égből szólva megrótta üldözőjének gonosztetteit, de nem adta rögtön tudtára, hogy mit kell tennie, íme, Pál gőgje romokban hever, s alázatosan keresi az építő kezet. Abban a pillanatban, amikor a kevélység összeomlik, az építő szó egy időre elhallgat. A kegyetlen üldözőnek sokáig kellett a földön hevernie, hogy miután felkel, annál szilárdabb legyen a jóban, minél alaposabban kiirtotta régi bűnét.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 264.o.)


„Már reggel odajött ön mellém, megkérdezve, hogy a jó Istennek adtam-e a szívemet, ezután felöltöztetett és Róla beszélt nekem s az ön oldalán végeztem el az imámat. Majd az olvasási lecke jött, az első szó, amelyet egyedül el tudtam olvasni, ez volt ’Mennyek’. Drága keresztanyám az írásleckéket vállalta, és ön, anyám, az összes egyebet; nem valami könnyen tanultam, de jó emlékezőtehetségem volt. A katekizmus és főleg a bibliai történetek voltak a kedvenceim, ezeket örömmel tanultam, de a nyelvtan gyakran megríkatott ... Gondoljon csak vissza a hím- és nőnemre! …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 47-48.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.