187. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Miért a vágy és miért az ágy? Miért a nász és miért a halál? Miért a hazugság és miért a gonoszság?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, minden kérdésre felel a kereszt, ahol elszenderedett a Mester. Vágyakozott ott aludni, ahol az ember félt megszólalni.
Gergely: Teréz nővérem, te mire vágysz?
Teréz: Igen, arra, hogy amelyik gyermekünk a bűnben fekszik, az felkeljen, amelyik már ül, az felálljon, amelyik már áll, az fusson, amelyik már fut, az az üres sírról daloljon!
Gergely: Valóban. Ezt hirdeti az isteni irgalom!
Teréz: Igen, mert Jézus él, és még mindig mesél!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Úgy kell félelmet keltenünk bennük, hogy belsőleg ne csüggedjenek el. Az irgalmas Isten gyorsan eltörli a szív bűneit, mert nem engedi tettekben megvalósulni őket: a gondolatban elkövetett bűn hamar elillan, mert tettekben még nem gyökeresedett meg. Ezért helyesen mondja a zsoltáros: ’így szóltam: megvallom, Uram, gonoszságomat! S te eltörölted adósságom, megbocsátottad bűnömet’ (Zsolt 31,5) Amikor a szív bűneit említi, nyilvánvaló, hogy a gondolati bűnökről beszél. Szerkesztésmódja — így szóltam ... megvallom s rögtön hozzáteszi: s te megbocsátottad — is bizonyítja, mily könnyen megy e bűnök megbocsátása. Még alig határozta el, hogy könyörög, máris megkapta, amiért könyörögni akart. Mivel a bűn nem vált tetté, a bűnbánatnak sem kellett fájdalmas gyötrelemmé válnia: elég, ha csak belső fájdalom tisztítja meg a lelket, melyet szintén csak gondolati gonoszság szennyezett be.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 203-204.o.)


„Ó Jézus! hogyan mondjam el az összes kicsi lelkeknek, hogy milyen kimondhatatlan a te leereszkedésed … érzem, hogy ha – ami lehetetlen – még az enyémnél is gyengébb, még az enyémnél is kisebb lélekre akadnál, kedved lelnéd benne, hogy még nagyobb kegyekkel halmozd el, ha teljes bizalommal hagyatkoznék a te végtelen irgalmadra. De miért a vágy, hogy a te szereteted titkait másokkal is közöljem, ó Jézus! vajon nem egyesegyedül te tanítottál meg rájuk engem és vajon nem nyilatkoztathatod ki ezeket ugyanúgy másoknak is? … Igen, jól tudom, hogy megteheted és esdekelve kérlek, hogy tedd is meg, könyörgöm, hogy sok-sok kicsi lélekre bocsásd le isteni tekintetedet … Könyörgöm, hogy egy egész seregre való kicsi áldozatot válassz ki közülük, olyanokat, akik méltók a te SZERETETEDRE!”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 89-90.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.