188. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, mindenhol mindenkinek meg kell adnia magát az élet realitásának. Senkinek sincs eszményi, képzeletbeli élete.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az életünk olyan, mint egy hordó bor. Akkor derül ki, hogy milyen az íze, amikor lyukat ütnek rá.
Gergely: A mi Urunk öt lyukat kapott…
Teréz: Igen, és a vére mindenkit el is árasztott. Látom, hogy a szent vér ott van mindenki homlokán. Már csak az a kérdés, hogy a gyermekeink észreveszik-e a megváltást?
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„…vannak, akik semmit nem tartanak meg önmaguknak, hanem a Mindenható Atyának ajánlják fel érzékeiket, beszédüket, életüket, és mindenüket, amit az Úrtól kaptak. Áldozatuk teljes életáldozat: ők maguk válnak élő áldozattá.”
(Nagy Szent Gergely, HEz II, 8.,16, idézi: MARKUS, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 97.o.)


„… kérlek, őrizz meg attól a szerencsétlenségtől, hogy hűtlen legyek.” Milyen hűtlenségre céloz? „Szándékosan táplált gőgös gondolatra. Ha azt mondanám magamban, például: Megszereztem ezt az erényt, biztos vagyok benne, hogy gyakorolni is tudom. Mert akkor ez azt jelentené, hogy saját erőmre támaszkodom, és amikor valaki idejut, a mélységbezuhanást kockáztatja. Ha alázatos vagyok, ha mindig egészen kicsi maradok, mindig jogom lesz rá, hogy --- anélkül, hogy a jó Istent megbántanám --- kis ostobaságokat kövessek el a halálomig. Nézze a kisgyermekeket: állandóan törnek-zúznak, esnek, mindamellett nagyon szeretik szüleiket. Amikor tehát elesem, ez méginkább észrevéteti velem semmiségem, és arra késztet, hogy elgondolkozzam: Mit tennék, mi lenne belőlem, ha saját erőmre támaszkodnék?!”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 88.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.