192. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, nem tudjuk Istennek adni azt, amink nincs. Nem tudjuk Istennek adni azt, amit soha nem adott meg nekünk.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de én hiszem, hogy Papa el tudja fogadni azt, amink nincs, ha felajánljuk neki. Hiszem, hogy el tudja fogadni tőlünk azt, amit soha nem adott meg nekünk, ha felajánljuk neki önként és szeretetből.
Gergely: És mi ez?
Teréz: Igen, a vele való lényegi egység, mert a teremtmény soha nem lehet istenség. Egylényegű az örök Istennel nem lehetek, de Egyetlenemként örökre szerethetem. Felajánlom neki azt az istenséget, ami nem az enyém, hanem az Elsőszülötté, de épp ezáltal enyém a titokzatos részesülés!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Mielőtt adományaival kitüntetne valakit az isteni gondviselés, emlékezteti gyarlóságára, hogy a kapott jók miatt fel ne fuvalkodjék. Ezékiel próféta is, valahányszor elragadtatik a mennyeiek szemléletére, előbb mindig az ’emberfia’ elnevezést hallja, mintha az Úr így intené: jól gondold meg, mi vagy, nehogy kevélységre gerjedj azok miatt, amiket látsz; amikor bepillantást nyersz a legfelségesebb valóságokba, jusson eszedbe embervoltod; elragadtatásodban gyarlóságod zablájával térítsd vissza magad.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 285.o.)


„Megértettem, hogy mi az igazi dicsőség. Az, akinek országa nem ebből a világból va1ó, megmutatta nekem, hogy az igazi bölcsesség abban áll, hogy ’ismeretlenek legyünk és semmibe vegyenek bennünket’ – hogy ’önmagunk megvetésében leljük örömünket’ … Ó, azt akartam, hogy mint Jézus Arca: ’Az én arcom valóban el legyen rejtve, hogy a földön senki se ismerjen fel’. Szomjaztam arra, hogy szenvedjek s hogy megfeledkezzenek rólam …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 181.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.