198. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A mennyei beszélgetés az egyik legizzasztóbb munkával járó tevékenység, igaz, Teréz nővér?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de hát a béke oda száll, ahol szépen épít a munkás. A földi sorshoz képest azonban van egy nagy különbség, mondod vagy mondjam én?
Gergely: „A férfi dolgozzon, a nő hallgasson” – zakatolják szeretet nélkül. De a kényszer kiöli a hitet, ezzel tehát mindenki csak veszíthet.
Teréz: Igen, és milyen jó, hogy itt már nem nyüzsgés a segítés, hanem józan jelenlét. Aki az Úrral dolgozik, az a legszebben áldozik.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A mennyei Jeruzsálem abban az értelemben város, hogy úgy építjük fel, mint egy várost: a belső ’béke látomását’ szent polgárainak gyülekezete alkotja… Az anyaszentegyházban mindenki úgy támogatja felebarátját, hogy önmagukból létrehozzák a szeretet építményét.”
(Nagy Szent Gergely, Zsolt 121,3, idézi: Markus, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 112.o.)


„Érzem, hogy nyugalomra térek… De leginkább azt érzem, hogy elkezdődik küldetésem, hogy megszerettessem a jó Istent úgy, ahogy én szeretem, hogy az én kis utam a lelkeknek adjam. Ha a jó Isten meghallgatja kívánságaim, mennyországom a földön fog eltelni a világ végéig. Igen, mennyei boldogságom az lesz, hogy jót teszek a földön. Ez nem lehetetlen, mert az Angyalok a boldog színelátás mellett is őrködnek felettünk. Nem tudok örömünnepet ülni, nem akarok addig megpihenni, amíg megmentésre szoruló lelkek vannak… De amikor az angyal majd azt mondja: ’Nincs több idő!’, akkor majd megnyugszom és örvendezem, mert betelt a választottak száma és mindnyájan beléptek már az örömbe és a nyugalomba. Szívem ujjong erre a gondolatra…” (...) …A jó Isten nem adná nekem azt a vágyat, hogy halálom után jót tegyek a földön, ha nem akarná megvalósítani. Inkább azt a vágyat adná, hogy megnyugodjak Benne.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 58.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.