2. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Hiánytalanul birtokoljuk önmagunkat, mert elég nekünk Atyánk szeretete.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, nem hiányzik nekünk, hogy a sérelmeinket simogassuk, mert a Szentlélek simogat minket.
Gergely: Teréz nővérem, te oly sok győzelmet arattál bölcs türelmed által, hogy az angyalok versenyeztek érted, hogy melyik napon ki szolgáljon téged.
Teréz: Igen, de meg is fizettem minden győzelmem árát!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Az Úr a béketűrésben jelölte meg teremtett természetünk őrét, és azt tanította, hogy ennek segítségével birtokoljuk önmagunkat. Beláthatjuk, milyen nagy bűn a türelmetlenség, hiszen általa elveszítjük uralmunkat önmagunk felett. Hallják meg a türelmetlenek, mit mond Salamon: „A bolond egész mérgét azonnal kiönti, de a bölcs végül is lecsillapítja" (Péld 29,11) A forrófejűség okozza, hogy valaki hirtelen minden indulatát kiönti: azért háborodik fel oly hamar, mert belülről nem övezi a bölcsesség védfala. A bölcs kivár, és későbbre tartogatja magát. Ha megsértik, nem liheg nyomban bosszút, hanem türelmesen azt kívánja, nyerjen bocsánatot az elkövető, akiről azonban tudja, hogy az Utolsó ítéletkor elveszi méltó büntetését.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 143-144.o.)

„Akkor nyerjük el a Jóisten megvilágosítását és segítségét a lelkek vezetésében és vigasztalásában, ha nem meséljük el a saját bántalmainkat csak azért, hogy magunkon könnyítsünk. Egyébként ez nem is igazi megkönnyebbülés. Inkább felzaklat, mint megnyugtat.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 128.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.