203. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Ki állhat meg az Úr színe előtt, hiszen Ő mindent tökéletesen ismer?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, testem és vérem, azt hallom az égben, hogy Papa azt mondja néked: „Te vagy az én legjobb kérdésem, akiben az utolsó órában gyönyörködik a bölcsességem!”
Gergely: Tehát azt sugallod, kis Terézem, hogy az nem hull a kárhozatba, aki Istent Atyjának szólítja?
Teréz: Igen, ha testvéri szeretettel megbocsátunk egymásnak.
Gergely: Akkor valamiképpen a bűn által üdvözülünk, mert ha a bűnbánattal továbblépünk, akkor már nem félünk, amikor Apu színe elé érünk!
Teréz: Igen, de miért is féljen, aki mindent az Úrtól kérdez?
Gergely: Aki mer kérdezni, az megváltoztatja a világot.
Teréz: Igen, de csak ha szeretetben kérdezi az Igazságot.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Senki nem él úgy, hogy valamiképp ne vétkezne. Jobban szereti az igazságot az, aki nem kíméli meg magát az igazsággal szemben. Ezért fogadta Péter szívesen Pál szemrehányását (Gal 2,11), ezért hallgatta Dávid alázatosan, amikor alattvalója megszidta (2Sám 12,7), mert a jó pásztorban nincs önszeretet, és hagyja, hogy alattvalói szabadon nyilvánítsanak véleményt, hiszen ezzel is az alázatosságot szolgálja! A kormányzás gondját mindemellett olyan művészettel kell mérsékelni, hogy amikor az alattvalók bizonyos dolgokat helyesen éreznek meg, úgy nyilvánítsanak véleményt, hogy szabadságuk elbizakodottsággá ne fajuljon, nehogy nyelvüknek a kelleténél több szabadságot engedélyezve alázatosságukat elveszítsék.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 104-105.o.)


„…Félek, hogy féltem a haláltól … De többet már nem félek, biztosan! És nem sajnálom az életet, ó, nem! Csak azon tűnődtem, hogy mi is a léleknek és a testnek ez a titokzatos szétválása. Első alkalommal lepett meg ez a gondolat, de nyomban ráhagyatkoztam a jó Istenre.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 125.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.