205. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A szavakat a csenddel kell gyógyítani, a csendet pedig a szeretetből kell fakasztani.
Teréz: Igen, de a szeretet néha olyan, mint a szikla. Papa tőlünk már nem azt kívánja, hogy botunkkal ráütve tudjuk meg, hol a forrás nyitja, hanem azt adja parancsba, hogy engedjük meg Őneki, hogy csak a szavunkat használja.
Gergely: Teréz nővérem, körbe is értünk: szó, csend, szeretet, engedelmesség és újra szó.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, tavasz, nyár, ősz, tél és megint tavasz, de ez a tavasz már nem sebzett, mint az első, hanem gyógyult, és éppen a sebtől. Éppígy, aki a szórakozástól eljut a mulatásig, az megérdemli, hogy ráadják a mennyei évszakhoz illő ruháit.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Nagy szükség van tehát arra, hogy a vezető éberen megkülönböztesse az erényt a bűntől, nehogy a zsugoriság kerítse hatalmába és annak örüljön, milyen takarékos gazda, avagy féktelen pazarlásában irgalmasan bőkezűnek higgye magát; vagy megbocsátva, amit büntetnie kellett volna, alattvalóit örök kárhozatba taszítsa; vagy túl szigorúan büntetve, maga még súlyosabb bűnbe essen; vagy amit jól és megfontoltan tehetett volna, éretlen gyorsasággal elkapkodja; vagy halogatva a jótettet, azt rosszra változtassa.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 106.o.)


„Kedves Anyám, úgy hiszem, mulattatná Önt, ha elmesélném minden kalandomat a Kármel berkeiben, nem tudom, hogy le bírtam-e írni tíz sort anélkül, hogy megzavarjanak és ez sem megnevettetni nem tudott, sem szórakoztatni, azonban, a Jó Isten és az én (irántam irgalmas szívű) nővéreim szeretetéért megpróbálok örvendezőnek látszani és főleg lenni …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 273-274.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.