207. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Akiben tiszta a figyelem, Teréz nővérem, abban működhet a kegyelem.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, és kegyelemre van szükségünk, hogy Papára figyelhessünk.
Gergely: Döntse el a Bölcsesség, hogy merre menjünk! Ha legalább ebben egyetértünk, akkor a békesség lesz az osztályrészünk.
Teréz: Igen, a Bölcsesség Lelke megmenti az elveszetteket, mert az igazság utáni éhséggel magához vonja a figyelmüket. Milyen jó, hogy éhesek, szegények és szerencsétlenek lehetünk, mert ekkor az lehet a meggyőződésünk: ha van éhség, kell, hogy legyen kenyér.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképp kell inteni az egyenetlenkedőket és a béketűrőket. A civakodókat figyelmeztetni kell, hogy biztosra vehetik: bármily erényesek legyenek is, nem lesznek lelki emberekké, ha nem élnek egyetértésben felebarátaikkal. ’A lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség’ (Gal 5,22) Aki nem tartja fenn a békét, nem termi meg a lélek gyümölcsét. Ezért mondja Pál: ’Amikor vetélkedtek és civódtok, nem vagytok-e testiek?’ (1Kor 3,3) Továbbá: ’Törekedjetek rá, hogy mindenkivel békességben éljetek, és az életszentségre eljussatok, mert enélkül senki nem látja meg az Urat’ (Zsid 12,14) Majd ismét: ’Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.’ (Ef 4,3-4) Az egy reményre szóló hivatásunkat nem érhetjük el, ha azt nem embertársainkkal egyetértésben keressük.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 202.o.)


„Ha gazdag lettem volna, képtelen lettem volna éhező szegényt látva, nem adni neki azonnal javaimból valamit. Így amint szert teszek valami lelki kincsre --- mivel érzem, hogy ugyanakkor lelkek forognak abban a veszélyben, hogy elvesznek és a pokolra jutnak --- nekik adom mindazt, ami birtokomban van. Még nem találtam időt arra, hogy azt mondjam magamnak: Most már önmagamért fogok dolgozni.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 53-54.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.