208. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A tökéletes az, ami az adott helyzetben éppen elég – így tanít a mindennapi zsidó bölcsesség.
Teréz: Igen, egy rozsdás kalapáccsal is be lehet verni a szöget a falba. Ez igaz. De ha a szívünk rozsdás a lerakódott ítéletektől, akkor az Úr mentse meg a világot az elképzeléseink beteljesülésétől!
Gergely: Milyen igazad van, Teréz nővérem! Kiváló elöljáróid lehettek, akik megóvtak, nehogy túl nagyot tévedj.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az isteni csend visszarettentett, nehogy a törvénynek ellene szegüljek. Amikor az Úr hallgat, akkor megvárat, de mégis javunkra van ez a távlat: addig kell érlelődnünk, amíg teljesen ítéletmentessé válik a szívünk.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Tudniuk kell az elöljáróknak, hogy amikor rosszat cselekszenek, annyi halált érdemelnek, ahány rossz példát adtak alattvalóiknak. Körültekintően őrizkedjenek a bűntől, mert gonosz cselekedeteik nemcsak őket viszik halálba, hanem azok lelkéért is felelősek, akiket rossz példájukkal megrontottak. Az alattvalókat figyelmeztetni kell, nehogy szigorúbb büntetés érje őket, ha magukat sem tudják megtartóztatni a bűntől; az elöljárókat pedig azért, nehogy alattvalóik hibái miatt ítéljék el őket, ha maguk felől biztosak is. Azokat figyelmeztetni kell, hogy annál több gondjuk legyen magukra, minél kevésbé terheli őket mások sorsa; ezeket pedig hogy úgy gondoskodjanak másokról, hogy magukról se feledkezzenek meg, és úgy szorgoskodjanak saját ügyeikben, hogy a másokét se hanyagolják el.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 129-130.o.)


„Miután az én kis erénygyakorlataimat tökéletlenség-számba veszik, ugyanígy lehet tévedni, erényszámba véve azt, ami csak tökéletlenség. Ilyenkor elmondom Szent Pállal: Legkevésbé sem törődöm azzal, hogy mit ítél rólam bármely emberi törvényszék. Azonban magamat sem ítélem meg. AZ ÚR AZ, aki rólam ítéletet mond. (1Kor 4,3-4) S hogy kedvezővé tegyem a magam számára ezt az ítéletet, vagy méginkább, hogy egyáltalán ne essem ítélet alá, akarom, hogy mindig szerető gondolataim legyenek, mert Jézus megmondotta: ’Ne ítélj, hogy ne ítéltessél.’ (Lk 6,37)”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 265-266.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.