21. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Jézus soha nem sanyargatta magát. Miért is tette volna, hiszen volt elég megpróbáltatása anélkül is, igaz, Teréz nővérem?
Teréz: Igen, Mesterünk nem volt se falánk, se aszkéta, de a középúton se járt, mert Ő maga az Út. Gergely testvérem, vajon kik tudnak Jézus mellett maradni, amikor végetérnek a vigasztalások, és eljön a sötétség órája?
Gergely: Azok, akik felkészülnek arra a harcra, amiből nincs elbocsátás.
Teréz: Igen, pokolra kell annak menni, ki a mennyben akar énekelni!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A falánkok lelkét ne vigye vesztébe a torkosság, a böjtölőket pedig ne töltse el kevélységgel sanyargatott testük. Hallják meg tehát az előbbiek az Igazság szájából: „Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban, meg az élet gondjaiban...” Mindjárt üdvös félelmet is gerjeszt bennük az Úr: „és készületlenül érjen benneteket az a nap, mert mint a tőr, úgy fog lecsapni a föld színének minden lakójára.” (Lk 21, 34-35) Hallják ezek: „Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert” (Mt 15,11) Hallják azok: „Ha nem eszünk, azzal nem veszítünk, de ha eszünk, azzal sem nyerünk” (1Kor 8, 8) Megint másutt: „Ne kicsapongásban és tobzódásban” (Róm 13,13) És újra: „Az étel ugyanis nem tesz kedvesebbé Isten előtt” (1Kor 8, 8) Hallják ezek: „A tisztának minden tiszta, a tisztátalannak és a hitetlennek pedig semmi nem tiszta” (Tit 1,15) Hallják azok: „Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik” (Fil 3,19) Hallják ezek: „Némelyek elpártolnak a hittől” (1Tim 4, 1) Kicsit lejjebb: „Tiltják a házasságkötést és bizonyos ételek fogyasztását, jóllehet ezeket azért teremtette az Isten, hogy a hívő és az igazságot ismerő ember hálaadással fogyassza” (1Tim 4, 3) Hallják azok: „Jobb, ha nem eszel húst, nem iszol bort és egyebet sem teszel, ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik vagy meginog” (Róm 14,21) Hallják ezek: „Ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori rosszulléteid miatt egy kevés bort is." (1Tim 5, 23) Mindez arra szolgál, hogy a falánkok tartózkodjanak az ételek utáni mohó vágyódástól, a böjtölők pedig ne merészeljék ócsárolni Isten azon teremtményeit, melyeket nem kívánnak fogyasztani.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 188.o.)


„’Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, nektek készítettem az országot, amint Atyám készítette nekem.’ (Lk 22,28-29) Jézus megpróbáltatásai, mélységes misztérium! Neki is vannak tehát megpróbáltatásai? Igen, vannak, és sokszor egyedül tapossa a szőlőt a sajtóban (Iz 63,3), vigasztalókat keres, de nem talál… (Zsolt 68,21) Sokan szolgálnak neki, amíg vigasztalásokat kapnak, de kevesen kísérik el, amikor alszik a hullámokon (Mk 4,38), vagy haláltusáját vívja a kertben!... (Lk 22,39-46) Ki akar szolgálni érte Magáért?... Mi leszünk azok…”
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 126.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.