212. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, ki a szent? Elmondod a gyermekeinknek?
Teréz: Igen, a szent a célra tartott élő tekintet, se több, se kevesebb.
Gergely: És mi a cél?
Teréz: Igen, a feddhetetlen szentség, amiben szétég a hamis istenkép.
Gergely: „És milyen az igazi istenkép?” – kérdezi a józan ész. De szerintem ez eleve téves kérdés.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, egyetlen istenkép sem maga az Isten, hiszen lehet-e papírra vetni azt, aki maga a Szeretet?
Gergely: Lehet! Ha a papír, amelyre a pap ír, maga a szív, a tinta pedig a bizalom, aminél nincs nagyobb hatalom.
Teréz: Igen, aki figyelemmel és szeretettel gondol Papánkra, az nem nézi hidegen, amikor botladozik egy idegen, hanem tettekkel szeret a célra tartott élő tekintet.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A szentek lelke akkor magasztaltatik fel leginkább, amikor látszólag a legjobban megaláztatnak. Az aranyhoz, kékhez és a bíborhoz kétszer festett karmazsin járul, hogy a belsőnket látó Bíró szemében minden jó erényt a szeretet díszítsen, s az emberi szem előtt csillogó erényekről a titkos ítélőbíró lássa, hogy a belső szeretet tüze fűti őket. A szeretet, mely egyaránt szereti Istent és a felebarátot, úgy fénylik, mint a kétszer festett selyem. Aki Teremtője színelátására vágyik, de elhanyagolja felebarátait, vagy annyira lefoglalják felebarátai, hogy meghűl benne az Isten szeretete, annak vállkendőjéről hiányzik a kétszer festett karmazsin.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 75.o.)


„Ó, én nem tréfálok a szentekkel… Nagyon szeretem őket… Ők látni akarják…” Mit? Hogy elveszti-e a türelmét? Ravasz, de ugyanakkor mély tekintettel: „Igen!... Elsősorban azt, hogy elvesztem-e a bizalmam… hogy meddig ér el bizalmam…”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 132.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.